Paderek na europejskim szlaku w poszukiwaniu doświadczenia zawodowego

                     
Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Okres realizacji projektu: 15.12.2019 – 14.12.2021 r.
Wartość projektu: Koszty kwalifikowane według wniosku o dofinansowanie projektu: 634 000 PLN
Dofinansowanie: 100 %
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i językowych uczestników w zakresie wykonywania zadań/organizacji pracy w przedsiębiorstwie sektora zawodowego reprezentowanego przez uczestników, poprawa ich sytuacji na rynku pracy oraz rozwój jakości, atrakcyjności i ponadnarodowego wymiaru kształcenia w Technikum nr 1.

W ramach projektu 64 uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie (technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik ekonomista, technik informatyk) odbędzie 3-tygodniowe (w okresie wakacji w 2020 r. i w 2021 r.) staże w Hiszpanii (Sevilla i Malaga).
Facebook