SZLAK EUROPEJSKI – połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa

Projekt został zrealizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: sierpień 2008 r. – lipiec 2015 r.
Wartość projektu: 17 102 823,36 zł (w tym wartość dofinansowania: 14 179 882,93 zł)
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach

Celem ogólnym projektu było stworzenie nowej jakości systemu transportowego w powiecie gliwickim poprzez rozwój infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym. Inwestycja polegała na dostosowaniu dróg powiatowych nr 2915S i 2918S zlokalizowanych na terenie gmin Sośnicowice i Rudziniec, do nośności 115 kN, celem uzupełnienia kluczowej sieci dróg województwa śląskiego na odcinku o łącznej długości 9,24 km. Ponadto wybudowano chodniki o łącznej długości 3,17 km oraz sieć kanalizacji deszczowej na odcinku 0,66 km. Przebudowa dróg przyczyniła się do powstania jednolitego ciągu drogowego łączącego DW 408 i zjazd techniczny z autostrady A4 w Kleszczowie oraz węzeł DK 88 w Rzeczycach z drogą DK 40 w Bycinie.

Artykuły poświęcone projektowi: