Album poświęcony drewnianym kościołom

WYDANIE ALBUMU POŚWIĘCONEGO DREWNIANYM KOŚCIOŁOM
JAKO OBIEKTOM STANOWIĄCYM DZIEDZICTWO KULTUROWE GMIN POWIATU GLIWICKIEGO NALEŻĄCYCH DO LGD „SPICHLERZ GÓRNEGO ŚLĄSKA”
 
Projekt został zrealizowany w ramach  działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów
 
Okres realizacji projektu: luty  – wrzesień 2012
Wartość projektu: 30 292,14 zł (w tym wartość dofinansowania: 20 294,49 zł)

W ramach projektu w nakładzie 2000 szt. został wydany album pn. "Drewniane świątynie na spichlerzowych szlakach powiatu gliwickiego", zawierający szczegółowe opisy obiektów sakralnej architektury drewnianej  z terenu 5 gmin powiatu gliwickiego należących do LGD "Spichlerz Górnego Śląska" (Wielowieś, Toszek, Rudziniec, Sośnicowice i Pilchowice). Album trafił do  bibliotek, szkół, ośrodków kultury, parafii oraz instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i turystyką, a także stanowi materiał wykorzystywany w działaniach promocyjnych Powiatu Gliwickiego i  LGD "Spichlerz Górnego Śląska".
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013