Powiat Gliwicki

Urzędem obsługującym Powiat Gliwicki jest Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Mieści się ono w Gliwicach - mieście leżącym poza obszarem administracyjnym powiatu gliwickiego i stanowiące osobny powiat grodzki.

Położenie to jeden z atutów powiatu gliwickiego. Jego tereny rozpościerają się w zachodniej części województwa śląskiego, stosunkowo blisko granicy z Czechami, sąsiadując z województwem opolskim. Bezpośrednia bliskość największej w Polsce aglomeracji miejsko-przemysłowej, w tym Gliwic - ośrodka przyciągającego zagraniczny kapitał - oraz lokalizacja na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu europejskim - autostrad A1 i A4 - czynią z ziem powiatu atrakcyjne tereny inwestycyjne.

Powiat gliwicki ma ok. 115 tys. mieszkańców. Jego teren obejmuje obszar 66437 ha, podzielony na 8 gmin:
Dane statystyczne na temat powiatu znajdują się w serwisie Polska w liczbach.


 
Facebook