Patronat Honorowy Starosty Gliwickiego

Zasady obejmowania patronatem:
 
1. Informujemy, że organizatorzy imprez, którzy ubiegają się o objęcie patronatu honorowego nad imprezą przez Starostę Gliwickiego, powinni wypełnić wniosek (do pobrania poniżej). Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie co najmniej 21 dni przed planowaną imprezą na adres:
 
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice
z dopiskiem: „Patronat honorowy”
 
lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP lub bezpośrednio na adres promocja@starostwo.gliwice.pl (w tytule wiadomości: „Patronat honorowy”).

2. Otrzymanie patronatu zobowiązuje wnioskodawcę do:
- zamieszczenia informacji o patronacie we wszystkich informacjach prasowych i materiałach organizatora, wraz z Herbem Powiatu Gliwickiego;
- przesłania na adres rzecznik.prasowy@starostwo.gliwice.pl do dwóch dni po zakończeniu przedsięwzięcia, relacji z jego przebiegu (maksymalnie do jednej strony znormalizowanego maszynopisu) oraz 2-3 zdjęć w wersji elektronicznej, celem umieszczenia na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego, w Wiadomościach Powiatu Gliwickiego i/lub Serwisie Informacyjnym Powiatu Gliwickiego (z podaniem imienia i nazwiska autora tekstu i zdjęć).

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

4. Objęcie patronatem nie jest równoznaczne ze wsparciem finansowym lub rzeczowym przedsięwzięcia.

Wniosek o objęcie honorowym patronatem [DOCX]

Przejdź

Wniosek o objęcie honorowym patronatem [PDF]

Przejdź
Facebook