Ogłoszenia

Zaproszenie Zarządu Powiatu Gliwickiego dla organizacji zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zrzeszających nauczycieli do zgłaszania się, celem powołania przedstawicieli w/w związków do komisji konkursowych

Facebook