Ogłoszenia

Odwoływanie zajęć w jednostkach oświaty

Odwoływanie zajęć w jednostkach oświaty


Zarząd Powiatu Gliwickiego informuje, że od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie szkoły dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki - na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne