Ogłoszenia

KRUS w Częstochowie - zmiana numerów telefonów

Zmiana numerów telefonów do Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie oraz Placówki Terenowej w Kłobucku

W związku z modernizacją centrali telefonicznej Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, obsługującego świadczeniobiorców z terenu województwa śląskiego, od 1 sierpnia 2019 roku ulegną zmianie numery zewnętrzne do częstochowskiego oddziału Kasy. Od tego dnia, świadczeniobiorcy, osoby pragnące zasięgnąć informacji związanych ze świadczeniami, ubezpieczeniami lub inną działalnością kasy oraz obowiązujących w tej mierze uregulowań prawnych, będą musieli wybierać inne numery do KRUS.
Informacja na ten temat widnieje już na stronie Kasy w zakładce poświęconej oddziałowi w Częstochowie. Poniżej wykaz nowych numerów do OR KRUS w Częstochowie:

Centrala telefoniczna OR KRUS w Częstochowie- 343788511, sekretariat – 343788510.
Informacja telefoniczna:
-    ubezpieczenia - 343788584
-    emerytalno-rentowa - 343788551
-    rehabilitacja i prewencja - 343788519
-    orzecznictwo lekarskie - 343788571
E-mail: czestochowa@krus.gov.pl.
Zmianie ulegną także numery telefonów w Placówce Terenowej w Kłobucku.
Informacja telefoniczna:
-    ubezpieczenia - 343109111
-    emerytalno-rentowa - 343109117
-    rehabilitacja i prewencja oraz orzecznictwo lekarskie - 343109112
E-mail: klobuck@krus.gov.pl.