Ogłoszenia

Komunikat dot. działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gliwickiego