Ogłoszenia

Informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19 w placówkach medycznych i punktach szczepień Powiatu Gliwickiego

Informacja na temat szczepień przeciwko COVID-19 w placówkach medycznych i punktach szczepień Powiatu Gliwickiego

W Powiecie Gliwickim mieszkańcy mają do dyspozycji punkty szczepień które zostały wyszczególnione w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Gliwickiego,
w związku z rozpoczęciem realizacji
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Zgodnie z decyzją znak ZKI.6330.2.1.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 12.01.2021 r. (zmienioną decyzją NR ZKI.6330.2.1.2021(2) z dnia 14.01.2021r.) wszystkie gminy województwa śląskiego zostały zobligowane:
 1. Zorganizować transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:
 1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
 2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
 3. osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
 1. Zorganizować telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji
  o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).
Gmina Gierałtowice:
Informacje na temat transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov_2 udzielane są pod nr telefonu 32 301 13 85  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Punkty szczepień dla mieszkańców Gminy Gierałtowice:
 1. FAMILIA MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Przyszowice, ul. Polna 30c
Rejestracja:
 • Osoby zdeklarowane do Familia Med sp. z o.o. sp.k Przyszowice/ Paniówki/ Chudów rejestrują się dzwoniąc na nr tel. 693-160-620 lub 32 235-72-20
 • Osoby nieposiadające  deklaracji w Familia Med  rejestrują się  przez infolinie 989 lub 22 626-29-89, ewentualnie na  numery nr tel. 693-160-620 lub 32 235-72-20.
 1. PORADNIA RODZINNA "NASZA-PORADNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Paniówki ul. Zabrska 12B
  Rejestracja:
  Nr telefonu 32 440 07 15 lub email: rejestracja@nasza-poradnia.com.pl
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Knurów
Informacje i zgłoszenia, dotyczące organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych
i starszych, nie mających możliwości dojazdu na szczepienie jest pod nr telefonu: 32 339 23 11,  od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00, w piątek w godz. 8.00-13.00
W Knurowie wyznaczono 6 punktów szczepień:
 1. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8
 2. Przychodnia Bracka KNURÓW ul. Dworcowa 3
 3. Przychodnia Specjalistycza Prognostic Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 4
 4. Punkt szczepień ul. Kapelanów Wojskowych 2D
 5. ZOZ Knurów Przychodnia nr 4 ul. Dywizjonu 303 numer 8
 6. ZOZ Knurów Przychodnia nr 5 ul. Niepodległości 8
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Pilchowice
Infolinia dotycząca organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych
i starszych, nie mających możliwości dojazdu na szczepienie – telefon 32 722 79 06. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Punkt szczepień wyznaczony w gminie Pilchowice:
MED – PROFIL NZOZ SP. Z O.O. Ośrodek Zdrowia w Żernicy, ul. Olchowa 16 c. Informacja telefoniczna – 690 156 277.
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Sośnicowice
Zainteresowane osoby proszone są o telefoniczny kontakt z poradnią(Ośrodkiem Zdrowia)
w godz. 15.00-18.00 pod nr telefonu 32 238 72 97 lub 32 238 71 55.
Punkt szczepień na terenie Gminy Sośnicowice:
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 28
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Rudziniec
Infolinia dotycząca organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych
i starszych, nie mających możliwości dojazdu na szczepienie – telefon 32 4000 786. Infolinia działa w godzinach pracy urzędu: poniedziałek-wtorek- środa  od 7:30 do 15:30, Czwartek 7:30-17:30,
Piątek 7:30- 13:30
Punkt szczepień na terenie Gminy:
 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA "Remedium" Awramienko Spółka Jawna w Poniszowicach,
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA "Remedium" Awramienko Spółka Jawna w Taciszowie,
 3. OŚRODEK ZDROWIA W BOJSZOWIE. IWONA KUŹMIŃSKA - MERYK SPÓŁKA JAWNA w Bojszowie
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Wielowieś
Informację na temat transportu osób mających problem z samodzielnym poruszaniem się można uzyskań pod nr telefonu:  32/237-85-00, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek - środa od 7ºº – 15ºº, czwartek    od 7ºº – 17ºº, piątek        od 7ºº – 13ºº
Zgodnie z mapą punktów szczepień na terenie Gminy Wielowieś istnieją 2 punkty szczepień:
 1. NZOZ "Wielomed" Nowicka & Sawicki Wielowieś,  ul. Główna 25 tel (32) 233-60-86
 2. NZOZ "Wielomed" Nowicka & Sawicki Świbie, ul. Pocztowa 9 tel. (32) 233-60-40
  Ponadto na szczepienie zapisać można się:
  • za pośrednictwem infolinii 989,
  • online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Toszek
Informacje i zgłoszenia, dotyczące organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych
i starszych, nie mających możliwości dojazdu na szczepienie dokonywać można  pod nr telefonu: 799 157 934,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.
 
Punkty szczepień na terenie naszej gminy Toszek:
 
 1. przychodnia NZOZ PULS w Toszku, przy ul. Górnośląskiej 1 (B. Błaszczyńska, E. Kołodziej). Rejestracja do szczepień w Toszku jest więc możliwa pod numerem przychodni PULS tel. 32 233 43 72.
 2. NZOZ „Remedium” przy ul. Gliwickiej 26 (tel. 32 233 86 62),
 3. OŚRODEK ZDROWIA W BOJSZOWIE. IWONA KUŹMIŃSKA - MERYK SPÓŁKA JAWNA w Kotulinie
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
Gmina Pyskowice
Informacje i zgłoszenia, dotyczące organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych
i starszych, nie mających możliwości dojazdu na szczepienie dokonywać można  pod nr
telefonu: 507 942 337,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00.
 
Punkty szczepień na terenie Pyskowic:
 
 1. Lekarska Spółka Partnerska Krystyna Kaźmierczyk i Barbara Miarczyńska-Kunert, ul. Sikorskiego 83, tel.32 233 26 63,
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA "Remedium", ul. Sikorskiego 81, tel. 32 334 40-67,
 3. Iwona Kuźmińska -Meryk i Partnerzy, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 32 233 20 06,
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych AA "Remedium", ul. Paderewskiego 11, tel. 32 233 87 62.
Ponadto na szczepienie zapisać można się:
• za pośrednictwem infolinii 989,
• online przez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
 
Facebook