Ogłoszenia

Inf. dotycząca zawieszania zajęć w zespołach szkół specjalnych

Komunikat w sprawie utrzymania zawieszenia zajęć w okresie od 25 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r. w szkołach podstawowych specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki
 
Informuję, iż w związku z utrzymującą się sytuacją  epidemiczną w naszym regionie Zarząd Powiatu Gliwickiego, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, podjął decyzję o utrzymaniu nauczania zdalnego w okresie od 25 maja do 29 maja 2020 r. w  klasach I – III Szkoły Podstawowej w Knurowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie oraz Szkoły Podstawowej  w Pyskowicach wchodzącej w skład  Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.


O wszelkich kolejnych decyzjach Zarządu Powiatu Gliwickiego będą Państwo informowani w odrębnych komunikatach, uwzględniających aktualną sytuację epidemiczną na terenie Powiatu Gliwickiego.
 
Wicestarosta Gliwicki
Adam Wojtowicz