Ogłoszenia

Dyżury pracowników PFRON w Oddziale ZUS w Zabrzu

W siedzibie Oddziału ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18, będą pełnili dyżury pracownicy Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach.

Eksperci będą udzielać informacji w zakresie form wsparcia:
- osób niepełnosprawnych
- pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
- organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Wszystkie osoby zainteresowane będą mogły uzyskać porady w godzinach od 10.00 do 13.00:
- 14 stycznia
- 11 marca
- 13 maja
- 8 lipca
- 9 września
- 4 listopada