EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Zielone Czeki dla najlepszych

Zielone Czeki dla najlepszych

Pierwsze „Zielone Czeki” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 r. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł! Nagradzani są nią pasjonaci ochrony środowiska – naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy. Tak było i w ubiegłorocznej edycji konkursu, w której postanowiono także nagrodzić gminy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

Stanowią one najważniejsze coroczne nagrody WFOŚiGW w Katowicach. Honorowy patronat nad konkursem objął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Tym razem Fundusz przyznał cztery czeki oraz pięć wyróżnień.

Ekologiczną osobowością roku został nominowany przez Uniwersytet Śląski Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał Zielony Czek o wartości 10 tys. zł. Jako „naukowiec nieprofesjonalny” ten pasjonat przyrody wydał liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe w dziedzinie pteridologii – nauki o paprotnikach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania zaowocowały m.in. odkryciami nowych stanowisk gatunków, podaniem pierwszych notowań wystąpienia gatunków w Polsce, znalezieniem i udokumentowaniem nowego taksonu paproci. Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe UŚ i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyróżnienia otrzymali Anna Tropper z Potępy – za głębokie zaangażowanie w ekologię i edukację ekologiczną dzieci i dorosłych oraz Daniel Kiełpiński z Katowic – za opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych mających na celu zmianę przyzwyczajeń i poszanowanie energii w trosce o środowisko.

– W tegorocznej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie konkursu, mamy nowe kategorie, zmienione logo i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko osoby fizyczne wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone Czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych – informuje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Inwestycją proekologiczną roku uznano kompleksową termomodernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt. 20 tys. zł otrzymało za to przedsięwzięcie Miasto Katowice.  Realizacja projektu obejmowała m.in. modernizację systemu grzewczego i oświetlenia, wyposażenie obiektu w urządzenia  do monitoringu i sterowania budynkiem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 1,2 mln zł. Z kolei Miasto Kalety wyróżnione zostało za projekt „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej”.

Zielony Czek o wartości 20 tys. zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku, nagrodzone w kategorii Programy i akcje  na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie działa w zakresie edukacji ekologicznej, promując zdrowy i ekologiczny tryb życia i dbałość o środowisko naturalne. Zorganizowało akcję zbierania puszek i plastików o zasięgu powiatowym, prowadzi eko ogród warzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi odzysk wody  deszczowej i stworzyło ogród sensoryczny. W ekologiczne działania Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani są również podopieczni z wielodysfunkcyjną niepełnosprawnością intelektualną, dla których jest to także forma zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych.
W tej kategorii przyznano jeszcze jedną nagrodę. 20 tys. zł trafiło do Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”. Od ponad 20 lat realizuje ona liczne programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracach edukacyjnych wykorzystuje wydawnictwa własne o wysokiej jakości merytorycznej. Fundacja prowadzi systematyczny, profesjonalny monitoring zdrowotny narażenia dzieci na kontakt z ołowiem. Jej działania obejmują duże społeczności i wykraczają poza typowe ramy funkcjonowania NGO-sów. W ubiegłym roku działania Fundacji objęły około 1350 dzieci.

Za wdrażanie nowych standardów eksploatacji flot pojazdów służbowych mających na celu zmianę nawyków techniki jazdy kierowców w oparciu o zasady ecodrivingu, wyróżnione w tej kategorii zostało Stowarzyszenie ECODRIVE z Bielska-Białej.
(RG)
Na zdjęciu: Dariusz Tlałka odbiera zwycięski czek z rąk prezesa WFOŚiGW w Katowicach, Tomasza Bednarka.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach

 
Facebook