EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Tysiąc gmin wspiera „Czyste Powietrze”

Tysiąc gmin wspiera „Czyste Powietrze”

Już tysiąc gmin w skali całego kraju podpisało porozumienie o współpracy w ramach „Czystego Powietrza”. Dla gmin, które przystąpią do Programu, przygotowano specjalny pakiet zachęt. Przedstawili go, podczas spotkania z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, minister klimatu i środowiska oraz prezes NFOŚiGW.

Korzyści dla samorządów to m.in. do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza” oraz bonusy za złożone wnioski.

Prezes Rady Ministrów podkreślił, że „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w polskiej historii i jednocześnie najważniejszym przedsięwzięciem służącym skutecznej walce ze smogiem w naszym kraju.

Wprowadziliśmy szereg usprawnień do tego Programu, aby ułatwić Polakom korzystanie z niego. Nasze działania pozwolą na jeszcze sprawniejszą realizację, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści dla poprawy stanu naszego środowiska i jakości powietrza mówił premier Mateusz Morawiecki.

Wprowadzone usprawnienia programu, m.in. uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków, możliwość składania wniosku online, integracja z programem „Mój Prąd” czy podwyższenie dotacji dla najuboższych, zaowocowały większą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów.

Od grudnia 2019 do grudnia 2020 roku odnotowaliśmy niemal trzykrotny wzrost liczby złożonych wniosków o dofinansowanie. To pokazuje, że wprowadzone przez nas zmiany przynoszą zamierzony efekt. Pracujemy nad dalszym rozwojem, przyśpieszeniem wdrażania i kolejnymi uproszczeniami programu.  Dlatego  przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin do zaangażowania się w program – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Dzięki pakietowi zachęt gminy będą mogły stworzyć na swoim terenie punkty konsultacyjne, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma stosowną pomoc, np. przy wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w Programie „Czyste Powietrze”.

Pakiet korzyści czeka na wszystkie gminy, które do końca lutego br. zgłoszą się do WFOŚiGW, a do końca maja 2021 roku podpiszą porozumienie o współpracy przy Programie. To bilet do dodatkowych korzyści dla samorządów: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkowa nagroda w konkursie za największą liczbę złożonych wniosków w danym roku – wyjaśniał prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tysięczną gminą, która przystąpiła do Programu, są Świętochłowice. Umowę uroczyście podpisali prezydent miasta Daniel Beger i Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bardzo się cieszę, że to właśnie tu, na Śląsku mogliśmy taką umowę podpisać. Dobra współpraca między Funduszem a samorządami już przynosi coraz większe zainteresowanie mieszkańców Programem, co wpływa na liczbę składanych wniosków. To z kolei przekłada się na poprawę jakości powietrza. Jestem przekonany, że ogłoszony pakiet zachęt przyspieszy przystępowanie do Programu. W ostatnich dniach dostajemy bowiem mnóstwo pytań ze strony włodarzy gmin o możliwość współpracy – mówi Tomasz Bednarek, prezes katowickiego Funduszu.

Zainteresowanie programem w województwie śląskim jest zdecydowanie największe w skali całego kraju  i cały czas wzrasta. Złożonych zostało już blisko 28 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 400 mln złotych.

W ciągu 10 lat na poprawę jakości powietrza zostanie przeznaczonych ponad 100 miliardów złotych. Do tej pory w ramach Programu „Czyste Powietrze” złożono w całym kraju ponad 200 tys. wniosków.
(Opr. RG)

Na zdjęciach:
  1. Korzyści płynące z Programu przedstawił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.
  2. Do Programu przystąpiła m.in. Gmina Pilchowice, a stosowną umowę podpisali prezes Tomasz Bednarek i wójt Maciej Gogulla.
Foto(2): WFOŚiGW w Katowicach
 
 
Facebook