Dot. Uchwały nr XXVI/210/2021 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na 2021 r. z budżetu Powiatu Gliwickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków

Facebook