Aktualności

Zielona Planeta w „Konopnickiej”

Zielona Planeta w „Konopnickiej”

Jest kolorowa, nowocześnie wyposażona i przyciąga uwagę m.in. barwnymi modelami planet, zawieszonymi pod sufitem. 5 listopada w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach otwarta została Zielona Pracownia.

Na jej utworzenie szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wygrywając konkurs „Zielona Pracownia”. Wynosiło ono 30 tys. zł, zaś blisko 10 tys. zł stanowił wkład własny Powiatu Gliwickiego w to przedsięwzięcie. Pracownia nosi nazwę Zielona Planeta.

– Gratuluję szkole tak pięknej, dobrze wyposażonej i nowoczesnej pracowni – mówił podczas otwarcia Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki. – Jest to pierwsza Zielona Pracownia w szkołach Powiatu Gliwickiego, co bardzo cieszy. Młodzież ma tu wspaniałe warunki do nauki i rozwijania swych zainteresowań. Dla mnie dzisiejszy dzień jest szczególny również z tego względu, że jestem absolwentem tej szkoły i 20 lat temu w tej właśnie klasie uczyłem się geografii. Teraz jest to co prawda to samo pomieszczenie, ale już w zupełnie innej odsłonie, godnej XXI wieku.

– W pracowni realizowany jest  program nauczania obejmujący różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także uwzględniający działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne – informuje Edyta Mierzwa, dyrektor „Konopnickiej”.- Program ten prowadzony jest na różnych poziomach kształcenia i skierowany do uczniów trzech różnych szkół wchodzących w skład naszego zespołu: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Program  realizujemy podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów geografia, chemia, biologia. Oprócz tego w pracowni odbywają się m.in. zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Prace przy tworzeniu pracowni trwały od lipca do końca października. Podczas jej uroczystego otwarcia  5 listopada zaproszeni goście, w tym dyrektorzy szkół podstawowych w Pyskowicach oraz wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz uczestniczyli w roli obserwatorów w lekcji otwartej z geografii w pierwszej klasie liceum, prowadzonej przez nauczycielkę geografii, Bożenę Sowę. Następnie zwiedzili wystawę i wysłuchali krótkiego wykładu przygotowanego przez uczniów o zmianach klimatycznych, a na zakończenie wzięli udział w quizie z wykorzystaniem aplikacji Quizizz.

- Całość otrzymanej dotacji została wykorzystana na zakup mebli do pracowni oraz  nowoczesnych pomocy dydaktycznych do nauki geografii, chemii oraz biologii – wyjaśnia Edyta Mierzwa. – W okresie, gdy pracownia była tworzona, szkoła organizowała różnorodne wydarzenia towarzyszące, które były warunkiem otrzymania dotacji. Jednym z pierwszych przedsięwzięć był happening uliczny „Skąd zwierzęta plejstoceńskie w Pyskowicach?”. Celem zadania było poszerzenie wiedzy mieszkańców miasta na temat przeszłości geologicznej regionu oraz popularyzacja geopunktu znajdującego się w parku przy „Konopnickiej”, w którym ustawiono makiety nosorożca włochatego i mamuta wielkiego.

Uczniowie realizowali również wiele projektów edukacyjnych, np. „Woda – cud natury” czy „Pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu”, którego celem  było wykonanie planu parku przyszkolnego w oparciu o podkłady geodezyjne. Na podstawie wykazu drzew pomnikowych znajdującym się w rejestrze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, uczniowie w ramach zajęć terenowych zaznaczyli na planie ich lokalizację.

Nie zabrakło również wystaw tematycznych. Jedną z nich, pt. „Strefy klimatyczne świata a zmiany klimatyczne”, można było oglądać podczas uroczystości otwarcia Zielonej Planety. Wystawę przygotowali uczniowie, uprzednio dokonując analizy zagadnień związanych z efektem cieplarnianym oraz ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków efektu cieplarnianego. Na wystawie dokonano analizy i prezentacji poglądów na temat zmian klimatycznych i roli człowieka jako czynnika klimatotwórczego.

Uczestnikom uroczystego otwarcia pracowni bardzo podobały się m.in. zajęcia z użyciem tellurium – przyrządu będącego modelem ruchów Ziemi i Księżyca względem Słońca. – Dzięki takim pomocom naukowym nauka staje się wspaniałą zabawą – mówili.