Aktualności

Wzmocnij swoją firmę

Wzmocnij swoją firmę

Zapraszamy na Booster MŚP „Jak wyposażyć firmę w skuteczne narzędzia rozwoju”, który odbędzie się 18 lutego o godz. 10.00 w ARENIE Gliwice.

Organizacja seminarium jest wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Gliwickiego, Miasta Gliwic oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ma na celu poinformowanie właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw o nowych możliwościach rozwoju ich firm, związanych z przepisami zmienionymi w ostatnim czasie.

Seminarium otworzy Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego, następnie głos zabierze zastępca prezydenta Gliwic, Aleksandra Wysocka. Wśród wykładowców są m.in. dr Janusz Michałek – prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz dr hab. Barbara Piontek z Akademii WSB, a także praktycy biznesu.   

Booster MŚP oznacza wzmocnienie, wsparcie i przyspieszenie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Podczas seminarium przedsiębiorcy mogą liczyć na „zastrzyk” partnerstwa i praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla firm, dotyczących m.in. inwestowania w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wsparcia wynikającego z przepisów dotyczących Polskiej Strefy Inwestycji oraz rozwoju eksportu.

Informacje na ten temat przedstawią m.in. specjaliści z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu – zarówno w formie wykładów, jak i bezpośrednich rozmów.

Zgłoszenia udziału przedsiębiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy) przyjmowane są do 17 lutego do godz. 14.00 pod adresem: msulima@ksse.com.pl.