Aktualności

Wspólnie o powiatowych imprezach sportowych

Wspólnie o powiatowych imprezach sportowych

21 listopada swe drugie posiedzenie miała Rada Sportu Powiatu Gliwickiego obecnej kadencji. Omówiono temat imprez sportowych organizowanych przez powiat oraz zaproponowano dołączenie do nich jeszcze jednej – turnieju piłkarskiego dla najmłodszych.

Środki, jakimi dysponuje Powiat Gliwicki na ten cel, przedstawił radzie wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. W projekcie budżetu na 2020 r. na imprezy sportowe przewidziano łącznie 59 tys. zł – 30 tys. zł na przedsięwzięcia organizowane przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach i 29 tys. zł dla stowarzyszeń i fundacji, które w ramach konkursu otrzymają od powiatu środki na realizację takich zadań.

W br. starostwo zorganizowało 4 cieszące się dużym powodzeniem imprezy sportowe: IX Bieg Uliczny im. ks. Konstantego Damrota, XX Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gliwickiego w Tenisie Stołowym, XVI Turniej Skata Sportowego o Puchar Starosty Gliwickiego i V Miting Lekkoatletyczny im. Emila Kiszki. W ich organizację włączyły się gminy, na terenie których się odbywały – odpowiednio były to  Pilchowice, Sośnicowice i Pyskowice, zaś ostatnia z imprez była współorganizowana przez Zespól Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.  

Natomiast w wyniku konkursu ogłoszonego przez powiat odbyły się 4 imprezy: Mecz bokserski Garda Gierałtowice kontra Zagłębie Konin – zorganizowany przez Klub Sportowy Garda Gierałtowice, Turniej Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Gliwickiego – zorganizowany przez  Klub Sportowy Rudziniec, Choreoterapia zespół Zakręceni – zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Knurowa, Piłkarski Dzień Przedszkolaka – zorganizowany przez Stowarzyszenie GTW Gliwice. Dodatkowo w trybie małych zleceń Uczniowski Klub Sportowy 6 „Polho” Czuchów przy SP 6 w Czerwionce-Leszczynach zrealizował zadanie pn. Piłka ręczna dziewcząt Powiatu Gliwickiego alternatywna forma spędzania czasu wolnego.

Rada zaproponowała, by w 2020 r. starostwo zorganizowało jeszcze jedną imprezę – turniej piłki nożnej przeznaczony dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu. Propozycja ta przedstawiona zostanie do akceptacji Zarządowi Powiatu Gliwickiemu. Postanowiono również, by członkowie rady w jak najszerszym stopniu przyczynili się do rozpropagowania na swym terenie informacji o konkursie, w którym stowarzyszenia i fundacje mogą otrzymać środki na organizację imprez sportowych. Powiat Gliwicki ogłasza go corocznie na przełomie stycznia oraz lutego i warto, by z tej propozycji skorzystały podmioty gwarantujące najciekawsze w powiecie przedsięwzięcia.   

Rada Sportu Powiatu Gliwickiego obecnej kadencji (obejmującej lata 2019-2023) pracuje w następującym składzie: Paweł Szołtysek – reprezentujący gminę Gierałtowice, Patryk Pietraczyk – reprezentujący gminę Knurów, Józef Rusin – reprezentujący gminę Pilchowice, Krzysztof Bochenek – reprezentujący gminę Pyskowice, Leszek Pięta – reprezentujący gminę Rudziniec, Justyna Rusin ¬– reprezentująca miasto i gminę Sośnicowice, Marcin Kwaśniok – reprezentujący miasto i gminę Toszek, Sebastian Jendrysik – reprezentujący gminę Wielowieś. Na swym poprzednim posiedzeniu rada wybrała ze swego grona prezydium, w skład którego wchodzą: Leszek Pięta – przewodniczący, Sebastian Jendrysik – zastępca przewodniczącego i Józef Rusin – sekretarz.