Aktualności

Wsparcie dla szpitali powiatowych

Wsparcie dla szpitali powiatowych

20 maja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się spotkanie z Izabelą Domogałą, członkiem Zarządu Województwa Śląskiego, poświęcone wsparciu dla szpitali powiatowych.

W spotkaniu wziął udział Zarząd Powiatu Gliwickiego wraz z sekretarzem i skarbnikiem, a także prezesi zarządów Szpitala w Knurowie i Szpitala w Pyskowicach oraz inicjator spotkania, radny Rady Powiatu Gliwickiego Józef Kruczek. Spotkanie dotyczyło wsparcia finansowego szpitali w Knurowie i Pyskowicach.

Kilka dni wcześniej Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę o utworzeniu solidarnościowego funduszu wsparcia dla szpitali powiatowych, z którego skorzystają m.in. szpitale w Knurowie i Pyskowicach.

Z tych środków zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do ratowania życia osób z ciężką niewydolnością oddechową (respiratory, defibrylatory, urządzenia wspomagające oddychanie i terapię tlenem), urządzenia umożliwiające szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają osoby zarażone lub z podejrzeniem zarażenia oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego. Dodatkowo 65 mln zł trafiło na zakup środków ochrony osobistej dla 26 szpitali. W tej kwocie 55 mln zł to środki z funduszy europejskich. Projekt realizuje Fundusz Górnośląski. Samorząd województwa przeznaczył także 12 mln zł z budżetu województwa na walkę z koronawirusem. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup wyposażenia, modernizację infrastruktury szpitalnej, środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji i  materiały do diagnostyki.

Starosta gliwicki Waldemar Dombek złożył na ręce Izabeli Domogały podziękowania za pomoc okazaną szpitalom, dziękując za ich wsparcie w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa.