Aktualności

Wizyta premiera RP w powiecie gliwickim

Wizyta premiera RP w powiecie gliwickim

Wizyta Prezesa Rady Ministrów w powiecie gliwickim

Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki gościł z krótką wizytą w powiecie gliwickim, w piątek, 10 lipca br. Premier odwiedził Smolnicę w gminie Sośnicowice, gdzie trwa właśnie przebudowa drogi powiatowej nr 2916S, czyli ulicy Wiejskiej.

Premier opowiedział o kolejnych kilometrach nowych dróg wybudowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i nowym naborze wniosków od gmin i powiatów. Ta inwestycja, na którą powiat gliwicki otrzymał ponad 1,3 mln zł właśnie z Funduszu Dróg Samorządowych ma być gotowa jeszcze w lipcu br. Dzięki generalnej przebudowie głównej ulicy sołectwa na odcinku 800 m, mieszkańcy Smolnicy zyskają poprawę bezpieczeństwa i komfort. W zakres zadania wchodzi bowiem budowa chodnika  oraz  ścieżki rowerowej, a także remont  nawierzchni drogi.  

- W całej Polsce buduje się tysiące kilometrów dróg. Dla województwa śląskiego przeznaczyliśmy 600 mln zł na modernizację, remonty i budowę nowych ciągów komunikacyjnych. Przekazujemy również środki w ramach funduszy m.in. na drogi, kulturę, ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Współpraca z samorządami jest bardzo istotna – mówił Mateusz Morawiecki, premier RP.

Droga powiatowa nr 2916S jest jedną z najważniejszych dróg na terenie powiatu gliwickiego, która generuje nie tylko ruch lokalny, ale również tranzytowy.  
Jest to droga o charakterze ponadlokalnym. Przebiega przez teren dwóch gmin: Pilchowice i Sośniowice i łączy się z drogą wojewódzką nr 408 oraz pośrednio, na terenie miasta Gliwice z drogą krajową nr 78.  Efektem jej przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów oraz poniesienie parametrów technicznych drogi, w celu przejęcia ruchu autostradowego w przypadku ewentualnego zdarzenia na autostradzie A4 i konieczności przeniesienia tego ruchu na drogi lokalne.

- Współpraca pomiędzy samorządami w powiecie gliwickim układa się nam bardzo dobrze, czego przykładem jest tak liczna dziś obecność włodarzy i przedstawicieli gmin powiatu gliwickiego. Powiat wprawdzie nie ma za dużo pieniędzy, za to liczymy i oglądamy każdą wydaną złotówkę. Dzisiejsze spotkanie to także okazja, by podziękować panu premierowi i rządowi RP za współpracę i pomoc dla samorządów – powiedział Waldemar Dombek, starosta gliwicki.

Premierowi towarzyszył Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Starosta podziękował wojewodzie śląskiemu za dobrą współpracę w zakresie realizacji programu Funduszu Dróg Samorządowych. Na spotkanie przybyli też licznie samorządowcy i mieszkańcy powiatu gliwickiego.