Aktualności

WIDEOKONFERENCJA W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ  W POWIECIE ORAZ ORGANIZACJI PUNKTÓW SZCZEPIEŃ MASOWYCH

WIDEOKONFERENCJA W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI EPIDEMICZNEJ W POWIECIE ORAZ ORGANIZACJI PUNKTÓW SZCZEPIEŃ MASOWYCH


7 kwietnia odbyło się w trybie wideokonferencji posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Starostę Gliwickiego, w którym udział wzięli: włodarze gmin z terenu powiatu gliwickiego, prezesi szpitali w Knurowie i Pyskowicach, dyrektor ZOZ w Knurowie, oraz przedstawiciele służb, inspekcji i straży: Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, Dowódca Batalionu Lekkiej Piechoty w Gliwicach (WOT), Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach oraz Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gliwicach oraz Dyrektor Kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK Knurów – Szczygłowice.
Podczas posiedzenia Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach Arletta Mrugała omówiła aktualną sytuacji epidemiczną w powiecie w kontekście ogólnej sytuacji w województwie śląskim oraz w kraju.
W dalszej części posiedzenia omówiono sprawę organizacji masowych punktów szczepień w Powiecie Gliwickim przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych, inspekcji, służb i straży.
Obecnie w Powiecie Gliwickim działają 23 punkty szczepień, zlokalizowane w każdej Gminie:Z uwagi na małą dostępność szczepionek, potencjał tychże podmiotów nie jest aktualnie w pełni wykorzystany i może zostać zwiększony w przypadku dostarczenia większej ilości dawek szczepionek.
Ponadto w związku ze spodziewanym zwiększeniem dostaw szczepionek przeciw COVID-19 w najbliższym czasie, w miarę potrzeby, będzie możliwość utworzenia punktów szczepień masowych przez samorządy. Na terenie Powiatu Gliwickiego Punkty Szczepień Masowych zadeklarowały Gminy Pilchowice, Gierałtowice, Knurów i Pyskowice. Punkty prowadzone byłyby we współpracy samorządów, Szpitali w Knurowie i Pyskowicach oraz ZOZ w Knurowie.
Pomoc w zakresie organizacji oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego zadeklarowały: Komenda Miejska Policji w Gliwicach, Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz Batalionu Lekkiej Piechoty w Gliwicach Wojsk Obrony Terytorialnej, które od początki pandemii są zaangażowani w działania mające na celu zwalczanie wirusa.
Facebook