Aktualności

Uczniowie wśród rzemieślniczej braci

Uczniowie wśród rzemieślniczej braci

20 listopada 173 uczniów szkół branżowych I stopnia z naszego regionu złożyło uroczyste ślubowanie w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach. Było wśród nich 60 uczniów ze szkół w Knurowie i Pyskowicach, prowadzonych przez Powiat Gliwicki.

Uroczystość zgromadziła młodzież, nauczycieli i dyrektorów szkół, którym towarzyszyli  przedstawiciele samorządów oraz Kuratorium Oświaty. Wszystkich przywitał dyrektor biura cechu, Wiesław Jabłoński, a ceremoniał przeprowadził starszy cechu, Andrzej Zarzycki.

Przedstawiciele uczniów złożyli ślubowanie rzemieślnicze na sztandar cechu, wypowiadając jego rotę: „Uroczyście przyrzekam terminować w rzemiośle przez 3 roki, godnie reprezentować scholarium swoje, tudzież śląska brać rzemieślnicza. Wszelakich starań i wielkiej pilności dołożyć w poznawaniu wiedzy, jakoż tajników profesji rzemieślniczej, a posłuch szczególny swojemu mistrzowi i bakalarzom, jakoż i starszemu gliwickiego Cechu oraz całej zwierzchności cechowej dawać – ŚLUBUJĘ.” Następnie uczniowie odebrali akty ślubowania oraz pamiątkowe odznaki „Uczeń Rzemiosła”.

Wśród uczniów, którzy złożyli ślubowanie, byli przedstawiciele młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie i w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. To m.in. przyszli fryzjerzy, mechanicy, blacharze, lakiernicy, kucharze czy cukiernicy.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie praktykę w zakładach rzemieślniczych rozpoczęło w tym roku szkolnym 24 uczniów. Placówka współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach od 14 lat, kiedy to utworzone zostały w niej klasy wielozawodowe. Jest to bardzo udana współpraca. Przedstawiciele cechu często odwiedzają szkołę, służą informacją na temat edukacji zawodowej zarówno uczniom, jak i rodzicom, pomagają młodzieży w szukaniu miejsca odbywania praktyk, tak by zadowoleni byli i uczniowie i ich pracodawcy. Cech na wiele sposobów promuje kształcenie zawodowe, organizując m.in. spotkania dla absolwentów szkól podstawowych. Przeprowadza też konkursy na temat przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, motywując młodzież do zdobywania wiedzy na ten temat.

- Nasi uczniowie najchętniej wybierają naukę takich zawodów jak fryzjer, mechanik monter maszyn i urządzeń oraz cukiernik – informuje Joanna Rapcia-Jemioło, wychowawca klasy wielozawodowej i kierownik zajęć praktycznych w ZSZ nr 2 w Knurowie. – W ostatnich latach wzrasta ranga zawodów rzemieślniczych, młodzi ludzie chętnie je wybierają i cenią sobie zdobycie konkretnego fachu.  

Absolwenci ZSZ nr 2 w Knurowie potwierdzają, że może to otwierać drogę do sukcesu. Jest wśród nich wielu uznanych fachowców. Jeden z nich to świetny fryzjer Łukasz Urbański, posiadający swe cieszące się dużą popularnością salony w Warszawie. Z kolei Michał Smolorz po skończeniu szkoły założył w Gliwicach własną pracownię wizerunku, która ma doskonałą opinię.  

Także w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej młodzi ludzie chętnie uczą się zawodu w zakładach rzemieślniczych. We wrześniu br. praktyki w nich rozpoczęło 36 uczniów pierwszych klas – najwięcej jest wśród nich przyszłych fryzjerów i ślusarzy.

– Cenne jest to, że po trzech latach nauki absolwenci szkoły branżowej I stopnia mają zarówno zawód, jak i dobrą praktykę w jego wykonywaniu – wyjaśnia Edyta Mierzwa, dyrektor „Konopnickiej”. – W czasie kształcenia trzy dni spędzają w szkole na nauce, a dwa dni w zakładach na praktykach. Tym wygrywają na rynku pracy, gdzie pracodawcy bardzo cenią sobie konkretne umiejętności zawodowe.

Uroczystość w cechu zakończył koncert w wykonaniu uczniów m.in. Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Młodzi adepci rzemiosła udowodnili, że mają również talenty wokalne, bo występy nagrodzone zostały mocnymi brawami.