Aktualności

Tegoroczny Laur Knurowa  dla ZSZ nr 2 w Knurowie

Tegoroczny Laur Knurowa dla ZSZ nr 2 w Knurowie

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego –  otrzymał „Laur Knurowa” w kategorii firmy i instytucje w 2020 r.

Placówka obchodzi w tym roku jubileusz 75-lecia działalności. W 1945 r. rozpoczęła działalność jako Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy Kopalni „Knurów”, lecz w czasie swojego istnienia zmieniała wielokrotnie nazwę. Najpierw na Szkołę Przemysłową Górniczą, a później na Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, by od 1996 r. zyskać miano Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Dziś placówka to przyjazna uczniom, prężnie działająca szkoła o górniczych tradycjach.

- Przyznanie „Lauru Knurowa” w 2020 roku Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie jest wielkim sukcesem tej placówki, uhonorowaniem historii szkoły, docenieniem wieloletniej oddanej  pracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów oraz licznych osiągnięć naukowych i sportowych, a także wielu działań dodatkowych całej szkolnej społeczności – podkreśla wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.

„Laur Knurowa” w kategorii osoby fizyczne otrzymał ks. Piotr Larysz, wikariusz w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie, a zarazem nauczyciel w naszym Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie. Serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie dziękujemy Radzie Miasta Knurowa i włodarzom miasta za nominację i tak zaszczytne wyróżnienie dla naszej powiatowej placówki i naszego nauczyciela.