Aktualności

Szukamy kandydatów na rodziny zastępcze!

Szukamy kandydatów na rodziny zastępcze!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego – prowadzi kampanię pod nazwą „Szukam domu”. Jej celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego. 9 stycznia rodziny zastępcze z naszego powiatu oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, a także dzieci w nich przebywające spotkały się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.  

– W dzisiejszym zabieganym świecie spotykamy rodziny, które w wyniku różnego rodzaju trudności nie są w stanie zapewnić dzieciom należytej opieki, ciepła i miłości. W takich sytuacjach często jedynym rozwiązaniem jest decyzja sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, a gdy takiej nie ma, w placówce opiekuńczo-wychowawczej zwanej „domem dziecka”. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach niemal codziennie spotykają na swojej zawodowej drodze dzieci, które muszą opuścić swój dom rodzinny. Podejmują wtedy wiele starań, aby trafiały one do rodziny zastępczej, a nie do „domu dziecka”, w którym nie ma nawet tych zastępczych mamy i taty. Chcemy zachęcić Państwa do rozważenia możliwości stworzenia domu dla wielu takich potrzebujących dzieci. Szukamy kandydatów na rodziny zastępcze, dlatego podjęliśmy w powiecie gliwickim kampanię „Szukam domu” Objęta jest ona honorowym patronatem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej. Może teraz myślicie Państwo, że to trudne i nie dla Was, ale nie dowiemy się tego na pewno, jeśli nie spotkamy się i nie porozmawiamy o tym. Sama wizyta u nas nie jest zobowiązaniem, może być przez Państwa traktowana jako spotkanie informacyjne – informuje PCPR w Gliwicach.

A pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Na pytania dot. rodzicielstwa zastępczego szczegółowo odpowiedzą pracownicy PCPR-u. Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, tel. 32 332 66 16, 32 301 50 39, www.pcpr-gliwice.pl.

Rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dzieci w nich przebywające z naszego powiatu spotkały się 9 stycznia. To świąteczno-noworoczne spotkanie było pełne ciepła, radości i prezentów, którymi obdarował zebranych św. Mikołaj. W jego pracy wspierali go pracownicy PCPR-u oraz górnicy z KWK „Knurów-Szczygłowice”.

– Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszego spotkania jednej z gliwickiej firm, która pragnęła pozostać anonimowa, a także NSZZ „Solidarność” KWK Knurów-Szczygłowice, Studiu Fryzur Ludwig z Gliwic, firmie Usługi Transportowe Baron Trans Gliwice wraz z pracownikami oraz innym anonimowym sponsorom i pracownikom mojej placówki – mówi dyrektor PCPR-u Barbara Terlecka-Kubicius.

Uczestnikom towarzyszyli starosta gliwicki Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz oraz skarbnik Maria Owczarzak-Siejko.

– Wielkie podziękowania i słowa podziwu oraz wdzięczności należą się osobom, które prowadzą rodziny zastępcze – twierdzi Adam Wojtowicz, wicestarosta gliwicki. – Potrafią one stworzyć prawdziwy dom dzieciom, których biologiczni rodzice z różnych względów nie są w stanie im go zapewnić. Serdecznie zachęcam wszystkich, którzy mają wielkie serca, chęci i możliwości, by dołączyli do grona rodziców zastępczych w naszym powiecie. Zapewniam, że mogą liczyć w tym względzie na pełne i profesjonalne wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.