Aktualności

Stawiamy na rozwój

Jak zrobić naczynie z gliny? Jak funkcjonuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie? Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej po niemiecku? Jak skonstruować robota? Jak działa maszyna elektrostatyczna? To tylko nieliczne z umiejętności i informacji, jakie zdobyli uczniowie uczestniczący w projekcie „Stawiam na rozwój – podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”.
26 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach odbyła się konferencja podsumowująca ten projekt. Był on realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trwał od sierpnia 2010 roku, a zakończy się w lipcu 2012 roku. Uczestniczyło w nim 306 dziewcząt i 421 chłopców uczących się w szkołach prowadzonych przez Powiat Gliwicki w Knurowie oraz Pyskowicach.
Cel projektu jest poprawa oferty edukacyjnej prowadzonych przez Powiat Gliwicki szkół o profilu zawodowym oraz zwiększenie ich atrakcyjności poprzez realizację szkolnych programów rozwojowych, zawierających zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe, doradztwo pedagogiczno–psychologiczne i edukacyjno-zawodowe i zajęcia podnoszące wartość uczniów na rynku pracy.
Konferencję otworzył członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Sławomir Adamczyk. Koordynator projektu Dorota Syjut przedstawiła jego główne założenia i cele. Podczas konferencji uczniowie z zespołów szkół, prowadzonych przez Powiat Gliwicki, zaprezentowali, jak realizowany był ten projekt w ich szkołach – właśnie wtedy można było zobaczyć piękne gliniane misy, wykonane podczas zajęć ceramicznych w Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie, przyjrzeć się rozmowie kwalifikacyjnej po niemiecku, przeprowadzonej przez uczennice Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach , posłuchać relacji z pobytu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie młodzieży z „Paderewskiego” i zobaczyć robota skonstruowanego przez uczniów tej szkoły oraz działanie maszyny elektrostatycznej wykonanej w „Konopnickiej”. Równie ciekawie opowiadali o zajęciach w ramach projektu przedstawiciele Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie. Ewaluator projektu, Teresa Mucha-Popiel, przedstawiła uzyskane w nim rezultaty, oceniając je bardzo wysoko.
Poza wiedzą i umiejętnościami, jakie zdobyli uczniowie, projekt przyczynił się do wzbogacenia szkolnych pracowni. W jego ramach zakupione zostały m.in. specjalistyczne programy komputerowe, tablice interaktywne, narzędzia elektroniczne, piec oraz materiały ceramiczne, słowniki i wiele innych.
Uczestnicy konferencji zostali zachęceni do udziału w kolejnym projekcie, realizowanym przez Powiat Gliwicki – „Mam zawód, mam pracę w regionie”. Będzie w nim można m.in. zdobyć prawo jazdy oraz uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym. Pierwszy etap naboru do tego projektu właśnie trwa. Za udział w kończącym się projekcie podziękowała uczniom i nauczycielom Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.