Aktualności

Sprzątaliśmy po raz dwudziesty

Sprzątaliśmy po raz dwudziesty

25 listopada w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się podsumowanie akcji „Sprzątamy Powiat Gliwicki 2019”. 1,5 tony zebranych śmieci, blisko 800 uczestników i 33 prace plastyczne – tak w liczbach przedstawia się tegoroczna, dwudziesta edycja tego ekologicznego przedsięwzięcia.

Akcja sprzątania została przeprowadzona 20 września na terenie Knurowa, Pyskowic, Pilchowic, Kuźni Nieborowskiej i Sośnicowic. Uczestniczyli w niej uczniowie powiatowych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej: Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej oraz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach. Obejmowała sprzątanie w terenie oraz konkurs plastyczny, również skierowany do uczniów powiatowych szkół i mieszkańców DPS-ów.  

– Dziękuję  za udział w akcji, za zaangażowanie w sprzątanie, jak i w przygotowanie prac plastycznych. To bardzo ważne, by każdy z nas dbał o środowisko i czystość otoczenia – mówił 25 listopada w starostwie wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.

Przebieg akcji podsumował naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Mariusz Dyka. Młodzież szkolna oraz pensjonariusze wysprzątali tereny znajdujące się w granicach administracyjnych miejscowości, w której położna jest dana placówka. Zebrano łącznie 1,52 tony.  Powiat Gliwicki, jako organizator przedsięwzięcia, zakupił ze swych środków m.in. worki na odpady i rękawice. W przeprowadzeniu akcji wspomogli nas: PPHU KOMART Sp. z o.o. w Knurowie, PreZero Service Południe Sp. z o.o. oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Z kolei na konkurs plastyczny nadesłano 33 prace, nawiązywały one do hasła tegorocznej ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, które brzmiało: „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”. I miejsce w konkursie ex aequo zajęła praca wykonana przez uczennicę Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie oraz przez uczniów Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Przyznano także kilka wyróżnień.

Podczas spotkania w starostwie jednostkom, które uczestniczyły w akcji wręczone zostały nagrody, m.in. narzędzia ogrodnicze i materiały plastyczne. Wcześniej szkoły oraz DPS-y otrzymały, podobnie jak w ubiegłych latach, drzewka magnolii, które już są posadzone. Nagrodzeni zostali także zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie plastycznym. Nagrody wręczyli laureatom wicestarosta Adam Wojtowicz i skarbnik Powiatu Gliwickiego Maria Owczarzak-Siejko.

– Co roku chętnie włączamy się w akcję, ma ona piękną ideę. A otrzymane nagrody za udział w niej zawsze są dostosowane do potrzeb placówek, więc wykorzystujemy je efektywnie i na bieżąco, np. podczas różnych zajęć i warsztatów – podkreśla Alina Jaworska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach.