Aktualności

Spotkanie barbórkowe Powiatu Gliwickiego

Spotkanie barbórkowe Powiatu Gliwickiego

To forma kultywowania śląskich, górniczych tradycji. 22 listopada odbyło się spotkanie barbórkowe Powiatu Gliwickiego, na którym mogli je poznać także Kaszubi oraz Niemcy z naszych partnerskich powiatów.

Na spotkanie zostali zaproszeni reprezentanci trzech partnerskich powiatów Powiatu Gliwickiego: Calw i Mittelsachsen z Niemiec oraz Powiatu Puckiego. Towarzyszyli im m.in. posłowie Barbara Dziuk, Krystyna Szumilas i Jarosław Gonciarz, a także Piotr Duda – przewodniczący NSZZ „Solidarność”, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – prorektor Politechniki Śląskiej, Grzegorz Michalik – dyrektor KWK Knurów-Szczygłowice, komendanci służb mundurowych i włodarze gmin powiatu gliwickiego. Podejmowali ich gospodarze, czyli Zarząd  Powiatu Gliwickiego, których wspierali przewodniczący oraz radni Rady Powiatu Gliwickiego.

Zgodnie z tradycją na początku spotkania odśpiewano Hymn górniczy, wręczono Honorowe Szpady Górnicze, z godnością swe urzędy pełnili Prezes Biesiady Górniczej, jego zastępcy, Lis Major oraz Kantor. Bardzo ważny i uroczysty element programu stanowił tzw. skok przez skórę, czyli chrzest uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, którzy kształcą się na kierunkach górniczych. Później była wesoła zabawa, podczas której nie zabrakło oczywiście rywalizacji dwóch ław – lewej i prawej oraz zabawnych konkursów.

- W imieniu naszej delegacji dziękuję za zaproszenie – mówił starosta pucki Jarosław Białk. – Ta wizyta po raz kolejny pokazała, że Ślązacy i Kaszubi mają wiele wspólnego i bardzo dobrze czują się w swoim towarzystwie oraz świetnie się rozumieją. Spotkanie jest wspaniałe, bo pokazuje zwyczaje śląskie, których Kaszubi nie znają. My także staramy się mieszkańcom waszego powiatu przybliżać podczas pobytu u nas kaszubskie tradycje, związane z Bałtykiem, rybakami i historią naszego regionu. Od czasu zawarcia naszej współpracy widoczne jest, że nasi mieszkańcy poprzez te kontakty zaczynają nawiązywać również prywatne przyjaźnie, odwiedzać się wzajemnie, a tym także turystycznie. I o to właśnie chodzi, to jest bardzo cenne w partnerstwie naszych dwóch odległych, ale jakże bliskich powiatów polskich.

- Żeby się zaprzyjaźnić, trzeba poznać swoją historię, kulturę i obyczaje – podkreślił wicestarosta Powiatu Calw, Frank Wiehe. – Takie spotkania jak dzisiejsze, temu sprzyjają. Wrócimy do Niemiec przekonani, że mamy w powiecie gliwickim prawdziwych przyjaciół.

Tego samego zdania jest starosta Powiatu Mittelsachsen, Matthias Damm. – Nasze partnerstwo już dawno przekształciło się w przyjaźń – zaznaczył w swej wypowiedzi kończącej spotkanie. – W ten sposób oficjalne kontakty przekładają się na dobre relacje między mieszkańcami naszych powiatów, między Polakami i Niemcami.

Spotkanie barbórkowe Powiatu Gliwickiego sfinansowano m.in. z darowizny Fundacji JSW.