Aktualności

Rolnictwo od wody zależy!

Rolnictwo od wody zależy!

W środę, 15 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Gliwicach odbyło się II spotkanie Lokalnego Partnerstwa ds. Wody. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin, spółek wodnych, Nadleśnictwa Rudziniec, Śląskiej Izby Rolniczej oraz PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Gliwice. Spotkanie prowadzili pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziały w Częstochowie i Gliwicach.
- Lokalne Partnerstwo ds. Wody to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju Wsi wraz z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Stanowi ono odpowiedź na problemy gospodarki wodnej, przed którymi stoi sektor rolniczy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich. Celem jest udzielanie wsparcia lokalnego zarządzania wodą, działań mających na celu zwiększenie naturalnej retencji zagospodarowania wód opadowych – mówiła Ewa Jurczyga, członek Zarządu Powiatu Gliwickiego, która powitała gości.
W ostatnich latach w Polsce odnotowuje się coraz większe wahania temperatur i zmiany klimatyczne. Zimy są coraz mniej śnieżne, przez co wiosna brakuje wody potrzebnej do procesu wegetacji. Wszyscy stoją przed wyzwaniem, jak uchronić się przed brakiem wody?
- Rolnictwo i całe nasze życie od wody zależą – dodał Mariusz Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach. – W ramach współpracy i wymiany poglądów omawiamy potencjalne możliwości poprawy dostępności wody, ochronę przed suszą, powodzią oraz działania mające na celu ochronę ekosystemów wodnych przed zanieczyszczeniem i niewłaściwą eksploatacją zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych.
Facebook