Aktualności

Przyjazne rondo w Knurowie

Przyjazne rondo w Knurowie

To była największa ubiegłoroczna inwestycja drogowa Powiatu Gliwickiego – przebudowa  skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ulicą Lignozy w Knurowie. Powiat realizował ją wspólnie z Województwem Śląskim i Miastem Knurów. 
 
Powstało tu przyjazne dla kierowców rondo, zapewniające płynność ruchu na tym ruchliwym skrzyżowaniu, wiodącym m.in. do kopalni w Szczygłowicach. Inwestycja ta planowana była już kilka lat temu, jednak wówczas na przeszkodzie stanęła trwająca w tym rejonie eksploatacja górnicza. Dopiero w  ubiegłym roku, gdy teren już się uspokoił, można było rozpocząć prace.

Było to wspólne przedsięwzięcie Powiatu Gliwickiego, Województwa Śląskiego i Miasta Knurów. Jego ogólna wartość wyniosła blisko 5,3 mln zł. Z budżetu województwa pochodziło ponad 3,8 mln zł. Sam koszt przebudowy drogi powiatowej Nr 2980S (ul. Lignozy) wyniósł ponad 1,6 mln zł. Powiat Gliwicki pozyskał na ten cel ponad 617 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałymi kosztami podzieliły się solidarnie powiat i miasto.

Prace prowadzone tu były bez zamykania ruchu drogowego. Zakończono je w grudniu ub. roku. Wykonała je Firma Usługowo-Budowlana Fil-Bud Zbigniew Ziarkowski, wyłoniona w przetargu rozpisanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach, który czuwał nad całością przedsięwzięcia.

– Cieszę się, że wspólnymi siłami województwa, Knurowa i powiatu udało nam się przeprowadzić ten długo wyczekiwany przez kierowców remont – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – Rondo usprawniło ruch samochodowy w tym newralgicznym punkcie Knurowa, przyczyniając się także do zwiększenia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu mocno obciążonych dróg, powiatowej i wojewódzkiej. Bardzo dziękuję marszałkowi, wojewodzie oraz prezydentowi Knurowa za wsparcie finansowe tej inwestycji.  

– Nowe rondo w Szczygłowicach, które nie posiada jeszcze oficjalnej nazwy, jest wynikiem bardzo dobrej współpracy Knurowa z powiatem i województwem – informuje Adam Rams, prezydent Knurowa. – Inwestycja ta cieszy mieszkańców naszego miasta i wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywała się w bardzo trudnych warunkach ciągłego ruchu komunikacyjnego, stąd też kieruję słowa uznania dla wykonawcy robót. Nadanie nazwy rondu to kompetencja Rady Miasta. Byłbym wdzięczny radnym naszego miasta, gdyby uczcili w ten sposób pamięć Emila Kiszki, niegdyś mieszkańca Krywałdu, znanego sportowca, reprezentanta Polski i długoletniego działacza Unii Krywałd.

– Inwestowanie w drogi to kluczowa kwestia  dla rozwoju naszego województwa – zapewnia marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski. – Dobra infrastruktura drogowa podnosi jakość życia mieszkańców, poprawia bezpieczeństwo kierowców i służy także przedsiębiorcom. Dlatego będziemy konsekwentnie inwestować w takie projekty i wspierać samorządy lokalne.


Foto: ZDP w Gliwicach