Aktualności

Przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży

Przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci oraz młodzieży

Każdego roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja „po DRUGIE” we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami, bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Gliwicach już po raz trzeci włącza się w te działania fundacji.

PCPR razem z Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego oraz powiatowymi szkołami ponadpodstawowymi przez 19 pierwszych dni listopada mówi o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Buduje świadome postawy wobec przemocy i uczy się jej przeciwdziałać.

Co będzie się działo w tym roku w ramach akcji w powiecie gliwickim?

Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zorganizuje wystawę prac plastycznych oraz prezentację na temat różnych twarzy przemocy. Uczniowie szkoły wezmą także udział w spotkaniu z przedstawicielem policji oraz pracownikiem zakładu karnego, aby porozmawiać o konsekwencjach stosowania przemocy w różnych jej formach.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie zaplanowano spotkanie z kuratorami wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Gliwicach, od których młodzież dowie się, jakie są prawne konsekwencje stosowania przemocy rówieśniczej.

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przygotował pogadanki na temat przemocy oraz miejsc, w których można szukać pomocy w przypadku bycia świadkiem lub osobą doznającą przemocy, prowadzone przez wychowawców w każdej klasie. Uczniowie wszystkich trzech szkół wezmą także udział w prelekcji na temat przemocy rówieśniczej w ramach ogólnopolskiego programu KinoSzkoła, połączonej z projekcją filmu pt. „MAM DOŚĆ”.

Podobnie jak w latach ubiegłych, lokalny finał kampanii odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. 20 listopada odbędzie się konferencja podsumowująca wszystkie wydarzenia związane z kampanią „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” na terenie powiatu gliwickiego. Uczestnikami konferencji zorganizowanej przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach będą przedstawiciele szkół powiatowych, a także reprezentanci grona pedagogicznego.

- W trakcie konferencji podsumujemy działania podjęte w ramach kampanii w poszczególnych szkołach, a następnie zweryfikujemy wiedzę uczestników z zakresu przemocy i sposobów jej przeciwdziałania. W tym roku ze szczególną uwagą przyjrzymy się przemocy psychicznej. Aby konferencja miała także wymiar praktyczny, zaprosimy uczestników do warsztatowej formy pracy, której efektem będzie wypracowany przez uczniów projekt związany z przeciwdziałaniem przemocy. Liczymy na to, że cykliczność organizowanych wydarzeń wpłynie pozytywnie na świadomość problemu wśród młodzieży, a co za tym idzie na zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym – informuje Aleksandra Michnowska, psycholog z Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej PCPR.