Aktualności

Powiat wspólnie z gminami

Powiat wspólnie z gminami

6 lutego odbyło się spotkanie starosty gliwickiego Waldemara Dombka z włodarzami gmin wchodzących w skład Powiatu Gliwickiego. Spotkania te odbywają się cyklicznie i potocznie zwane są G8 – z racji ośmiu gmin, które tworzą powiat.

Tym razem G8 zorganizowane zostało w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach. Jego uczestników przywitali burmistrz Pyskowic Adam Wójcik oraz starosta Waldemar Dombek. Na program spotkania złożyły się cztery tematy. Pierwszy to „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – rzeczywistość i wyzwania”, który przedstawił członek Zarządu GZM Grzegorz Kwitek. O przyszłych zamierzeniach Klastra „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” mówili reprezentujący go Włodzimierz Gwiżdż i Józef Kruczek. Omówiono również problemy i wyzwania gospodarowania odpadami oraz zagadnienia budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych w ramach RPO WSL 2014-2020.

- Omówiliśmy bardzo istotne sprawy dla naszych samorządów – mówi starosta Waldemar Dombek. – Poruszyłem także temat szpitali na terenie powiatu, które dotychczas bardzo dobrze funkcjonowały, a obecnie odczuwają zadyszkę finansową. Jest to dla nas teraz najważniejszy problem. Tu jedynie go zasygnalizowałem, ale na pewno trzeba będzie do niego wrócić.