Aktualności

Powiat wspólnie z gminami

Powiat wspólnie z gminami

10 kwietnia odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań włodarzy ośmiu gmin oraz Powiatu Gliwickiego. Tym razem zorganizowane zostało w Rudzińcu.

- Te spotkania są naprawdę potrzebne – mówi wójt Gminy Rudziniec, Krzysztof Obrzut, który wspólnie z wicestarostą gliwickim Adamem Wojtowiczem pełnił rolę gospodarza obrad. – Stanowią najlepszą okazję do wymiany doświadczeń. Podczas nich dyskutujemy ważne dla nas kwestie oraz podejmujemy wnioski dotyczące dalszej współpracy gmin i powiatu.

- Chcę skupić się na możliwości poszukiwania takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie naszych samorządów, a także pozwolą na obniżenie kosztów w pewnych obszarach działania gmin i powiatu – wyjaśnia Adam Wojtowicz. – Temu właśnie w dużej mierze poświęcone było nasze spotkanie w Rudzińcu.

Głównym tematem obrad było bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w powiecie. Kwestie te przybliżyli zebranym st. bryg. Roman Klecha – komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, mł. insp. Marek Nowakowski – komendant miejski Policji w Gliwicach, mjr Robert Cieśla – Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach oraz Jarosław Pawlik – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informatyki w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Poruszono również wiele innych zagadnień, m.in. dotyczących spółek wodnych, dróg powiatowych i gminnych, Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powicie Gliwickim”, funkcjonowania szpitali na terenie powiatu oraz stanu kartograficzno-geodezyjnego powiatu gliwickiego i digitalizacji zasobów mapowych.