Aktualności

Pierwsza sesja Rady Powiatu Gliwickiego

Pierwsza sesja Rady Powiatu Gliwickiego

22 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Gliwickiego kadencji obejmujacej lata 2018-2023. Radni wybrali przewodniczącego,  wiceprzewodniczących Rady oraz starostę, wicestarostę i członka Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Sesję poprzedziło wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze, czego dokonał przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej w Gliwicach, sędzia Wojciech Głowacki. W skład Rady wchodzi 23 radnych.14 z nich zasiadało już w Radzie minionej kadencji, 9 jest nowych, choć kilku z nich ma samorządowe doświadczenie, wyniesione m.in. z Rady Powiatu Gliwickiego wcześniejszych kadencji.

Zaświadczenia odebrali: Jacek Awramienko, Waldemar Dombek, Andrzej Frejno, Włodzimierz Gwiżdż, Henryk Hibszer, Andrzej Hosz, Ewa Jurczyga, Tomasz Kowol, Józef Kruczek, Andrzej Kurek, Jolanta Leśniowska, Eugeniusz Loska, Marek Marcisz, Mirosław Marcol, Dawid Rams, Stanisław Rudzki, Anna Smyl, Adam Sobierajski, Krzysztof Stolarek, Teresa Szymońska, Krystyna Urbańska, Adam Wojtowicz, Jacek Zarzycki.

Prowadzenie sesji rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Stanisław Rudzki. Zgodnie z porządkiem posiedzenia, określonym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Katowicach, radni złożyli ślubowanie, a następnie odbył się wybór przewodniczącego Rady. Został nim Andrzej Kurek – doświadczony samorządowiec, w latach 1990-1998 radny Rady Gminy Toszek i członek Zarządu Gminy. Od 1998 r., czyli od pierwszej kadencji powiatów działających po reformie samorządowej przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka, Andrzej Kurek jest radnym Rady Powiatu Gliwickiego, w której pełnił wiele funkcji – od przewodniczącego komisji do przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego w kadencji 2014-2018. Z zawodu jest weterynarzem, mieszka w Toszku.

-    Dziękuję za zaufanie – powiedział Andrzej Kurek po wyborze na przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego i objęciu prowadzenia dalszej części sesji. – Tak jak i w poprzedniej kadencji, będę zabiegał o to, aby praca Rady przebiegała bez waśni i konfliktów oraz miała jak najbardziej konstruktywny charakter.

Andrzej Kurek zaproponował poszerzenie porządku posiedzenia o wybór wiceprzewodniczących Rady oraz starosty, wicestarosty i członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, co radni zgodnie przegłosowali.

Następnie radni w głosowaniu tajnym wybrali wiceprzewodniczących Rady: Henryka Hibszera i Włodzimierza Gwiżdża. Henryk Hibszer jest knurowianinem, pracuje w Szpitalu w Knurowie, a wcześniej od 1988 r. pracował w tamtejszym ZOZ-ie. Od 2002 był radnym Rady Miasta Knurowa, w której od 2010 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Włodzimierz Gwiżdż  w poprzednich latach był przez dwie kadencje radnym Rady Miasta Knurów, natomiast w latach 2014-2018 – radnym Rady Powiatu Gliwickiego, w której był wiceprzewodniczącym. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, przez wiele lat pracował w górnictwie, a po przejściu na emeryturę zajmuje się energią odnawialną. Włożył duży wkład w utworzenie i ministerialną certyfikację Klastra Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”.

Po wyborach Prezydium Rady radni przystąpili do głosowania nad kandydaturami do Zarządu Powiatu Gliwickiego. Na starostę gliwickiego wybrany został Waldemar Dombek,  pełniący tę funkcję już w poprzedniej kadencji. To długoletni samorządowiec, początkowo w gminie Pilchowice, a od 1998 r. radny w Powiecie Gliwickim. W latach 2002-2010 pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Gliwickiego, w kadencji 2010-2014  ̶  wicestarosty, a 2014-2018 – starosty gliwickiego. W pracy w powiecie zawsze szczególną uwagę zwraca na sprawy z zakresu komunikacji i transportu (zwłaszcza modernizację infrastruktury drogowej), gospodarki, inwestycji i zamówień publicznych. W młodości uprawiał lekką atletykę i jako byłemu reprezentantowi Polski w biegach na 800 i 1500 m, bliska jest mu również działalność sportowa na rzecz lokalnej społeczności. Mieszka w Wilczy w gminie Pilchowice.

Wicestarostą gliwickim został Adam Wojtowicz. Mieszka w Sierotach w gminie Wielowieś. Jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego. Od 2009 r. – z krótką przerwą na przełomie lat 2014/2015, gdy pełnił funkcję członka Zarządu Powiatu Gliwickiego - dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wielowsi, wcześniej pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem. Radny powiatowy od 2014 r. Znany jest z działalnosci społecznej na terenie swojej miejscowości.

Na członka Zarządu radni wybrali Ewę Jurczygę. To specjalistka z zakresu edukacji. Przez 15 lat była dyrektorem Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, a później Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Knurowie. Po przejściu na emeryturę we współpracy z Towarzystwem Miłośników Knurowa założyła Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jest doświadczonym samorządowcem. Od 2002 r. radna Rady Powiatu Gliwickiego, gdzie pełniła m.in. funkcję wiceprzewodniczącej. W kadencji 2014-2018 wicestarosta gliwicki.

Radni podjęli także trzy uchwały o charakterze roboczym. Kończąc posiedzenie przewodniczący Andrzej Kurek poinformował, że następna sesja zaplanowana została na 29 listopada.