Aktualności

„Paderewski” wśród najlepszych

„Paderewski” wśród najlepszych

Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie wysoko uplasował się w prestiżowym rankingu miesięcznika Perspektywy. Wchodzące w jego skład I Liceum Ogólnokształcące otrzymało Brązową Tarczę, zaś Technikum Nr 1 może szczycić się Srebrną Tarczą.

Ranking Perspektyw 2020 wskazuje najlepsze szkoły ponadpodstawowe w kraju oraz w poszczególnych województwach. W tegorocznym zestawieniu sklasyfikowanych zostało 1500 takich  placówek w Polsce – 1000 liceów i 500 techników. Technikum Nr 1 funkcjonujące w „Paderku” zajęło 28. pozycję w rankingu śląskim, podnosząc się o dwa miejsca w górę w stosunku do ubiegłego roku. – Nadal utrzymujemy bardzo dobrą pozycję drugiego technikum w okolicy – podkreśla z dumą Dorota Gumienny, dyrektor Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie. – Jeszcze większy awans zaliczyło nasze liceum, przesuwając się w górę o 40 miejsc w rankingu ogólnopolskim i o 3 pozycje w śląskim. Dzięki temu Technikum Nr 1 może szczycić się Srebrną Tarczą nadaną w rankingu Perspektyw, a I LO Brązową Tarczą.  

–   Gratuluję naszej powiatowej placówce tak wysokiego poziomu w rankingu szkół, zarówno krajowym, jak i wojewódzkim – mówi wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. – Świadczy to o bardzo dobrym poziomie nauczania, gdyż w zestawieniu Perspektyw brane są pod uwagę sukcesy w olimpiadach, wyniki matury oraz wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zawodowych. Dziękuję gronu pedagogicznemu, że wciąż podnosi prestiż szkoły, na co ciężko pracują zarówno dyrekcja, nauczyciele, jak i uczniowie.