Aktualności

Nowe pracownie i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Nowe pracownie i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Prowadzony przez Powiat Gliwicki, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie wzbogacił się o cztery nowe pracownie, pochylnię dla wózków inwalidzkich oraz windę umożliwiającą dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Szkoła zyskała na nowoczesności, jest też już obecnie w całości przyjazna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

– Jest to kolejny projekt zrealizowany w naszych szkołach, o niebagatelnej wartości ponad 1,8 mln zł – mówi wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz. ¬– Dzięki niemu nasi uczniowie będą mieli lepsze warunki do nauki i do zdobywania kwalifikacji zawodowych. Także nauczyciele na tym zyskali, gdyż poprawiły się możliwości prowadzenia nauczania. Mam nadzieję, że szkoła ta będzie doganiać czołówkę placówek tego rodzaju w naszym regionie, a nawet w województwie. Nowe pracownie i ich wyposażenie są szczególnie ważne, gdyż umożliwiają kształcenie w innowacyjnych zawodach. Dzięki temu absolwenci mogą lepiej  odnaleźć się na obecnym rynku pracy, wymagającym znajomości nowoczesnych technologii.

– Nasza szkoła cały czas się zmienia i unowocześnia – informuje Grażyna Dąbrowska, dyrektor ZSZ nr 2 w Knurowie. – Ostatnie inwestycje powstały w ramach unijnego programu prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Są to dwie pracownie dla elektryków – jedna z nich powstała na bazie  już istniejącej, gruntownie wyremontowanej i doposażonej  pracowni, a druga jest zupełnie nowa. Wszystko, co się w nich znajduje, jest na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu młodzież może się kształcić w zawodzie elektryka i technika elektryka na naprawdę nowoczesnym sprzęcie. Pracownie te służyć będą również do przeprowadzania egzaminów, gdyż w naszej szkole funkcjonuje ośrodek egzaminacyjny. Kolejna pracownia to pracownia techniczna, służąca uczniom kształcącym się w zawodach mechanicznych i elektrycznych. Czwarta z pracowni to nasze oczko w głowie. Będą się w niej kształcić technicy grafiki i poligrafii cyfrowej. To u nas nowy zawód, jesteśmy szczęśliwi, że dysponujemy tak doskonałym sprzętem do jego nauki. Cieszy nas także winda i podjazd dla wózków inwalidzkich. Dzięki nim uczniowie niepełnosprawni będą mogli korzystać z całego budynku, co do tej pory było niemożliwe.

– Od lat inwestujemy w poziom kształcenia we wszystkich naszych szkołach – dodaje Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. – Jest to nasz piętnasty w ogóle, a czwarty projekt inwestycyjny, który to umożliwił, prowadzony w obecnej perspektywie unijnej. Już niebawem podpiszemy umowę dotyczącą kolejnego, piątego projektu inwestycyjnego, który realizowany będzie w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Zakończony właśnie projekt był jednym z większych, drugim pod względem wartości. Na jego realizację udało nam się pozyskać blisko 1,3 mln zł unijnego dofinansowania. Należy podkreślić, że w całości kosztów projektu ponad 1,1 mln zł stanowiła wartość utworzenia i modernizacji pracowni, budowy windy i pochylni, zaś ponad 600 tys. zł przeznaczyliśmy na zakup bardzo nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wyposażenia pracowni.

Projekt „Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie" był realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego celem bezpośrednim było zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w tej placówce na poziomie technikum oraz szkoły branżowej, a także poprawa jej dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dla osiągnięcia założonego celu przeprowadzono szereg działań inwestycyjnych prowadzących do kompleksowej poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Knurowie. Poza remontem trzech pracowni do nauki zawodu, utworzono jedną zupełnie nową pracownię powstałą z połączenia dwóch pomieszczeń niewykorzystywanych dotychczas do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zmodernizowane pracownie to: pracownia elektrotechniki i elektroniki, pracownia grafiki komputerowej 2D i 3D, pracownia techniczno-pomiarowa oraz pracownia montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Projekt przyczynił się do poprawy warunków i jakości kształcenia w zawodach technik elektryk, technik mechanik, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz mechanik/monter maszyn i urządzeń. Umożliwił rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Ważny efekt stanowi dopasowanie warunków i zakresu kształcenia praktycznego do realnych warunków pracy i wyposażenia miejsc pracy u pracodawców. Cenne jest podniesienie kwalifikacji absolwentów, dzięki nabyciu przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji. Wszystko to potwierdza hasło, które przyświeca działalności ZSZ nr 2 w Knurowie – kształcimy zawodowo!