Aktualności

Nauka stała się przygodą

Dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, nauka nie musi ograniczać się do typowych zajęć szkolnych. Bogata oferta kółek zainteresowań, zajęcia w plenerze, wyjścia do kina, teatru czy na koncert – to wszystko pozwala na odkrycie własnych predyspozycji i zdobywanie wiedzy w atrakcyjnej formie.
Powiat Gliwicki prowadzi kilka projektów wzbogacających ofertą szkolną. We wrześniu do grona uczniów korzystających z projektu „Edukacja dla rozwoju” dołączyły 133 nowe osoby (w sumie projekt objął już 506 uczniów podstawówek, gimnazjów i liceów prowadzonych przez powiat). Poza kontynuacją organizowanych na terenie szkół zajęć znanych już uczniom z poprzedniego roku szkolnego, zaproponowano uczestnikom projektu udział w wyjazdach edukacyjnych. I tak licealiści z Knurowa odwiedzili Wrocław, gdzie mieli okazję m.in. pogłębiać wiedzę, zwiedzając muzea geologiczne, mineralogiczne i przyrodnicze oraz ogrody botaniczny i zoologiczny. Wizyta ta została wykorzystana również do ukazania interkulturowego i ponadnarodowego charakteru Wrocławia oraz pozwoliła na poznanie inspirujących przykładów wykorzystania funduszy unijnych dla rozwoju miasta. Edukacji ekologicznej służył również wyjazd na górę Żar połączony ze zwiedzaniem elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. Podobnie w szkołach specjalnych zajęcia projektowe minęły tej jesieni pod znakiem ekologii i obcowania z przyrodą – uczniowie z Pyskowic zwiedzili opolski ogród zoologiczny i park dinozaurów w Zatorze, a ich koledzy z Knurowa – ogród botaniczny w Krakowie.
Uczestnicy prowadzonych w ramach projektu zajęć z zakresu innych dziedzin wiedzy również nie mogli narzekać na brak atrakcji. Młodzi aktorzy pracujący w ramach kółek teatralnych, wokalnych i recytatorskich mogli podpatrywać warsztat profesjonalnych artystów, oglądając spektakle teatralne i muzyczne, „radiowcy”- amatorzy z knurowskiego liceum obserwowali pracę „dźwiękowców” podczas koncertu „Dżem symfonicznie”, miłośnicy książek pojechali na Targi Książki do katowickiego Spodka, a młodzi pasjonaci filmu uczestniczyli w prelekcji nt. najstarszego kina studyjnego na Śląsku i warsztatach filmowo-literackich połączonych z projekcją filmu w Kinie „Patria” w Rudzie Śląskiej. Bardzo ciekawą formę podnoszenia kompetencji językowych zaproponowano licealistom z Pyskowic. Mogli oni ćwiczyć praktyczną znajomość jęz. niemieckiego i angielskiego w kontaktach z niemieckimi rówieśnikami, uczestnicząc w 4-dniowych warsztatach organizowanych w Krzyżowej.
Jednym z celów projektu „Edukacja dla rozwoju” jest rozwijanie predyspozycji uczniów i stwarzanie im możliwości określenia własnych mocnych stron, co powinno pomóc w podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji. Chcąc ułatwić te decyzje, dla pyskowickich maturzystów zorganizowano wyjazd do Gliwic na Targi Edukacyjne, podczas których mogli oni poznać ofertę wyższych uczelni i uczestniczyć w wykładach przygotowujących do matury.
Warto wspomnieć o jeszcze jednym projekcie adresowanym do uczniów powiatowych szkół o profilu ogólnym. Najmłodsi z nich – uczniowie klas I-III szkół podstawowych – w ramach projektu „Wsparcie na starcie” mogą ćwiczyć umiejętności matematyczne oraz pisania i czytania, uczęszczać na zajęcia terapeutyczne i gimnastykę korekcyjną.
Uczniowie ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Gliwicki również mają możliwość korzystania z zajęć projektowych. We wrześniu przeprowadzono wśród nich akcję rekrutacyjną do projektu „Stawiam na rozwój - podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”. Jest to już trzeci semestr zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu, którego celem jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie. Oferta dydaktyczna w ramach tego projektu jest różnorodna. Podczas zajęć pozalekcyjnych uczestnicy mają możliwość m. in. wyrównać swoje zaległości edukacyjne z języka polskiego, matematyki, fizyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii czy biologii.
Uczestnicy projektu mogą również, w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zwiększać swoje umiejętności m. in. w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informatycznych. Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zostały zakupione profesjonalne programy komputerowe m.in. do projektowania domu, mieszkania, wnętrz i ogrodu, a także do tworzenia grafiki wektorowej, składu stron, edycji zdjęć i trasowania map bitowych oraz do tworzenia i przeprowadzania testów komputerowych.
Bardzo atrakcyjną ofertą jest również nauka języków obcych w ramach projektu. Oprócz nauki od podstaw, uczestnicy mają okazję również zapoznać się z terminologią obcojęzyczną używaną w technice, technologii oraz biznesie. Organizowane są również wyjazdy, podczas których uczniowie mają okazję zwiedzać zabytki techniki zakładów przemysłowych z obcojęzycznym przewodnikiem.
Jako uzupełnienie zajęć projektowych organizowane są również wizyty studyjne oraz wyjazdy edukacyjne. Na zajęciach z zakresu architektury krajobrazu uczniowie mieli okazję zwiedzić Zamek Książ w Wałbrzychu, Ogród Botaniczny przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Zamek Królewski na Wawelu, Ogród Botaniczny przy Uniwersytecie Wrocławskim i Ogród Japoński we Wrocławiu oraz ogrody w Bielsku. Podczas wizyt studyjnych w zakładach pracy uczestnicy projektu odwiedzili już m. in. Browarium Tyskie, Elektrownię Porąbka-Żar, zakład Opla, Telewizję Polską Katowice, Elektrownię Łaziska.
W ramach wyjazdów edukacyjnych zorganizowano ponadto trzydniowy wyjazd do Poznania, wizytę w Spółdzielni Socjalnej „Szklany Świat” w Krośnicach, wyjazdy do Warszawy, podczas których zwiedzono Mennicę Państwową oraz Giełdę Papierów Wartościowych, wizyty w urzędach pracy oraz na warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnicy projektu mogą liczyć również na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pomocne podczas egzaminów zawodowych i matury.
– Wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach zachęcamy do kontaktu ze szkolnymi koordynatorami – mówią Ewa Pieszka i Dorota Syjut, które koordynują te projekty edukacyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.