Aktualności

Może chcecie zostać rodziną zastępczą?

Może chcecie zostać rodziną zastępczą?

Wielkie podziękowania i słowa podziwu oraz wdzięczności należą się osobom, które prowadzą rodziny zastępcze. Potrafią one stworzyć prawdziwy dom dzieciom, których biologiczni rodzice z różnych względów nie są w stanie im go zapewnić. Serdecznie zachęcamy wszystkich, którzy mają wielkie serca, chęci i możliwości, by dołączyli do grona rodziców zastępczych w naszym powiecie. Zapewniamy, że mogą liczyć w tym względzie na pełne i profesjonalne wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Gliwicach.  

Jak już informowaliśmy, PCPR – jednostka organizacyjna Powiatu Gliwickiego – prowadzi kampanię pod nazwą „Szukam domu”. Jej celem jest promocja rodzicielstwa zastępczego.

– Są rodziny, które w wyniku różnego rodzaju trudności nie są w stanie zapewnić dzieciom należytej opieki, ciepła i miłości. W takich sytuacjach często jedynym rozwiązaniem jest decyzja sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, a gdy takiej nie ma, w placówce opiekuńczo-wychowawczej zwanej „domem dziecka”. Pracownicy PCPR-u niemal codziennie spotykają dzieci, które muszą opuścić swój dom rodzinny. Podejmują wtedy wiele starań, aby trafiały one do rodziny zastępczej, a nie do „domu dziecka”, w którym nie ma nawet tych zastępczych rodziców. Pragniemy zachęcić Państwa do rozważenia możliwości stworzenia domu dla wielu takich potrzebujących dzieci. Szukamy kandydatów na rodziny zastępcze, dlatego podjęliśmy w powiecie gliwickim kampanię „Szukam domu”. Objęta jest ona honorowym patronatem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej. Może teraz myślicie Państwo, że to trudne i nie dla Was, ale nie dowiemy się tego na pewno, jeśli nie spotkamy się i nie porozmawiamy o tym. Sama wizyta u nas nie jest zobowiązaniem, może być przez Państwa traktowana jako spotkanie informacyjne – zachęca PCPR w Gliwicach.

Przypominamy, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona; wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią wystawioną przez psychologa; przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Na pytania dot. rodzicielstwa zastępczego szczegółowo odpowiedzą pracownicy PCPR-u. Siedziba placówki mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17, tel. 32 332 66 16, 32 301 50 39, www.pcpr-gliwice.pl.