Aktualności

Mała retencja w Nadleśnictwie Rudziniec

Mała retencja w Nadleśnictwie Rudziniec

W związku z zakończeniem inwestycji pn. ,,Odbudowa obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego oraz 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice”, nastąpiło uroczyste otwarcie i oddanie do użytku dwóch zbiorników w Nadleśnictwie Rudziniec, nieopodal Leśniczówki Leśnictwa Ciochowice. Lasy Państwowe, będące koordynatorem projektu, od wielu lat realizują liczne projekty, które poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym procesom, adoptują lasy do zachodzących zmian klimatycznych.

Celem projektu realizowanego przez Nadleśnictwo Rudziniec „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, było wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu poprzez wzrost potencjału magazynowania wody, a także zapobieganie powstawaniu i minimalizacja negatywnych skutków powodzi i podtopień, suszy i pożarów poprzez zahamowanie odpływu wód pochodzących z opadów.

Jednym z walorów istniejących zbiorników jest również powstałe w efekcie „oczko wodne” korzystnie oddziaływujące na mikroklimat, sprzyjające tworzeniu się rosy i mgieł, co przyczynia się do wzrostu wilgotności powietrza i ściółki, obniżając tym samym zagrożenie pożarowe. Tereny wokół rezerwuarów wodnych wzbogacają piękną już i tak różnorodność biologiczną otoczenia, a ponadto urozmaicają krajobraz oraz cieszą oko korzystających z uroków lasu spacerowiczów.

Przypomnieć należy, że zbiorniki w tym miejscu istniały od ponad stu lat i jako element gospodarki leśnej wzbogacały w przeszłości bilans wodny tamtejszych terenów leśnych. W wyniku zamulenia na przestrzeni lat straciły one swoje zdolności retencyjne. Podczas prac trwających od marca do czerwca, oczyszczono zbiorniki z zalegającego namułu, którego wywieziono ok. 3 000 m3, co stanowi około 40 wagonów kolejowych. W toku wykonywanych prac zastosowano również naturalne materiały, aby obiekt dobrze komponował się z miejscowym krajobrazem, a wybrane technologie były przyjazne dla środowiska,  kompleksowo łącząc metody przyrodnicze i techniczne. Łączna objętość powstałych zbiorników wynosi 9 143 m3.

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych LP. W uroczystości oddania do użytku obiektów małej retencji wziął udział Minister Środowiska Michał Woś, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Józef Kubica, członek Zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała, Starosta Gliwicki Waldemar Dombek oraz Burmistrz Toszka Grzegorz Kupczyk. Najważniejsze zagadnienia inwestycyjne omówił gospodarz terenu i inwestycji, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec Wiesław Kucharski.   

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w miejscowości Toszek, w pobliżu ul. Wielowiejskiej 18, nieopodal Leśniczówki Leśnictwa Ciochowice. Przedmiotem projektu była odbudowa istniejących zbiorników, które zlokalizowane były na rowie melioracyjnym, będącym dopływem Potoku Toszeckiego.