Aktualności

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

3 lutego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu gliwickiego. Potrwa do 28 lutego. Prowadzona jest w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej, ich wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony, założenie ewidencji wojskowej oraz rekrutacja do ochotniczych form służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w br. wezwani zostali: mężczyźni urodzeni w 2001 r.; mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osoby urodzone w latach 1999-2000, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub też po jej zakończeniu, ale złożyły one wniosek o zmianę kategorii; kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub je nabędą w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawająca do kwalifikacji powinna posiadać ze sobą: dokument tożsamości – dowód osobisty  lub paszport; aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy (jak do dowodu osobistego); dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe; posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Jako pierwsi do kwalifikacji wojskowej stawili się w tym roku mieszkańcy Toszka, którzy wezwani zostali do WKU 3-4 lutego. W następnych dniach wyznaczono stawiennictwo mieszkańców Knurowa: 4-7 i 10-12 lutego, gminy Gierałtowice: 12-14 lutego, Pyskowic: 14 i 17-18 lutego, gminy Pilchowice: 18-19 lutego, gminy Sośnicowice: 20-21 lutego, gminy Rudziniec: 21 i 24-25 lutego, gminy Wielowieś: 26 lutego. Kobiety wezwane zostały na 27 lutego, a dniem dodatkowym jest 28 lutego.

Kwalifikacja wojskowa obejmie w tym roku 530 osób z terenu naszego powiatu.

Rozpoczęcie kwalifikacji wojskowej poprzedziło szkolenie przygotowujące przedstawicieli organów samorządowych do jej przeprowadzenia, które odbyło się 29 stycznia w WKU Gliwice.