Aktualności

Komisja bezpieczeństwa

Komisja bezpieczeństwa

Na wspólnym posiedzeniu Komisji i Porządku Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego spotkali się wczoraj, 9.11.2021 r., przedstawiciele samorządów oraz szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na Ziemi Gliwickiej. Komisja realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Przedstawiciele wszystkich służb zdali relację z podejmowanych działań. Znaczną część posiedzenia poświęcono omówieniu aktualnej sytuacji epidemicznej Gliwic i Powiatu Gliwickiego oraz realizacji zadań nałożonych na samorządy i pozostałe służby, inspekcje i straże w zakresie przeciwdziałania pandemii. Omówiono także zabezpieczenie osób bezdomnych, samotnych i starszych na czas zimy, a także przygotowania dróg miejskich i powiatowych do okresu zimowego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach poinformował, że w ostatnim czasie na terenie sąsiedniego powiatu tarnogórskiego stwierdzono podejrzenie wystąpienia ptasiej grypy. Zaapelował o wzmożoną czujność. Podziękowania za wsparcie w walce z Covid-19 otrzymał od Samorządów Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego mieszkaniec Nieborowic – Rajmund Nierychło, właściciel firmy Grupa Niekotrans – Nova, który nieustannie pomaga w zapewnieniu specjalistycznego transportu i dystrybucji środków ochronnych na rzecz mieszkańców Ziemi Gliwickiej. Spotkanie podsumowali Ewa Weber, wiceprezydent Miasta Gliwice i Waldemar Dombek, starosta gliwicki, dziękując wszystkim służbom za ich wytężoną i profesjonalną pracę w czasie epidemii koronawirusa. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie gliwickim oraz mieście Gliwice jest stale monitorowana, a wszystkie służby są dobrze przygotowane do podejmowania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gliwic i powiatu gliwickiego.
Facebook