Aktualności

Informacja dla klientów!

Informacja dla klientów!

 

Informacja dla klientów !

Informujemy Szanownych Klientów, że od 1 lipca 2021r. przywrócona zostanie możliwość bezpośredniego załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Przywracamy również możliwość składania korespondencji w Biurze Obsługi Klienta.

W dalszym ciągu zachęcamy jednak do wcześniejszego zapisania się na wizytę w naszym Urzędzie.

W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt drogą MAILOWĄ (zalecana), TELEFONICZNIE na niżej podane numery telefonów lub poprzez ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĘ WIZYT (Wydział Komunikacji i Transportu) – link poniżej:
http://83.230.38.68:1234/webakis3
Proszę wziąć pod uwagę, że ze względu na dużą liczbę załatwianych spraw, nieumówienie się
na wizytę może skutkować niezałatwieniem sprawy tego samego dnia.

W dalszym ciągu zachęcamy do możliwości załatwiania spraw elektronicznie. Rekomendujemy wysyłanie korespondencji pocztą lub dostarczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP – link poniżej :
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html    
TELEFONICZNY kontakt ze Starostwem, PINB-em i PCPR-em możliwy jest w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa                   7.30 – 15.30
czwartek                                                 7.30 – 17.30
piątek                                                      7.30 – 13.30
Zachęcamy do dokonywania płatności za pomocą internetowych rachunków bankowych na numery kont podanych na stronie internetowej urzędu. Od 1 kwietnia 2021r. w Starostwie nie funkcjonuje KASA, pozostaje więc możliwość dokonania płatności we wpłatomacie (w godzinach pracy Wydziału Komunikacji i Transportu).
Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2021 r. poz. 735).   
 
UWAGA !
W razie nagłych i ważnych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.
 
 
 
 
Dane   teleadresowe :
Wydział Komunikacji i Transportu:                      wkt@starostwo.gliwice.pl
 - Referat Rejestracji Pojazdów –                             tel. 32 331 55 99 lub
   elektroniczna rezerwacja wizyt:                          83.230.38.68:1234/webakis3
- Referat Praw Jazdy –                                               tel. 32 332 66 03
- Referat Transportu –                                               tel. 32 338 37 13 
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76                                                        wab@starostwo.gliwice.pl
 
Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02                                                        wgi@starostwo.gliwice.pl
- Zamawianie dokumentów –                                   tel. 32 332 66 28
- Narady koordynacyjne –                                         tel. 32 338 37 95.
Zalecamy zamawianie dokumentów z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez Portal Interesanta w WEBEWID - Powiatowym Systemie Informacji Przestrzennej. Link do strony systemu: https://gliwicki.webewid.pl/. Opłaty za zamówione dokumenty należy wpłacać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty podając w tytule przelewu nr tego dokumentu.
Wykonawców prac geodezyjnych informujemy, iż zgłoszenia prac oraz składanie operatów odbywa się wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 331 69 26                           rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl
Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93                                                        brz@starostwo.gliwice.pl
Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23                                                        wf@starostwo.gliwice.pl
Biuro Rozwoju i Informacji
tel. 32 332 66 53                                              promocja@starostwo.gliwice.pl
- Rzecznik Prasowy
tel.: 32 332 66 65                                             biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl
- Referat Informatyki                    
tel. 32 338 37 07                                                        it@starostwo.gliwice.pl
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18                                                        wes@starostwo.gliwice.pl
- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70                                                        pcop@starostwo.gliwice.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65                                                        wgn@starostwo.gliwice.pl
Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia
tel. 32 338 37 22                                                        wkz@starostwo.gliwice.pl
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16                               wos@starostwo.gliwice.pl
Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11                                                        wok@starostwo.gliwice.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67                                                        bok@starostwo.gliwice.pl
Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
tel. 32 332 66 10                                                        wif@starostwo.gliwice.pl
- Referat Inwestycji i Funduszy
tel. 32 230 68 64                                                        fundusze@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51                                                        przetargi@starostwo.gliwice.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07                               wzk@starostwo.gliwice.pl
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39                          pczk@starostwo.gliwice.pl
Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86                                                        iod@starostwo.gliwice.pl
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37                                                        pinb.powgliw@op.pl
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16                                              pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl
W trosce o Mieszkańców uruchomiona została zdalna pomoc psychologiczna w PCPR. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77             - telefon komórkowy: 514 448 957
- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.
Facebook