Aktualności

Informacja dla klientów!

Informacja dla klientów!

Informacja dla klientów !

 
Informujemy Szanownych Klientów, że ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną, od dnia 26 października 2020r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Gliwicach ogranicza się bezpośrednią obsługę klientów.
Zwracamy się z ponowną prośbą do Mieszkańców, aby w tym trudnym czasie załatwiali w Starostwie tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt drogą MAILOWĄ (zalecana), poprzez ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĘ WIZYT (Wydział Komunikacji i Transportu) lub TELEFONICZNIE na niżej podane numery telefonów.
Zachęcamy do możliwości załatwiania spraw elektronicznie. Rekomendujemy wysyłanie korespondencji pocztą lub dostarczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP – link poniżej:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html    
W ostateczności możliwe jest złożenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się
w wiatrołapie przed wejściem do budynku Starostwa.
Możliwość składania dokumentów do skrzynki podawczej nie dotyczy spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji i Transportu, dla którego nadal obowiązuje bezpośrednia obsługa klienta po rezerwacji terminu.

TELEFONICZNY kontakt ze Starostwem, PINB-em i PCPR-em możliwy jest w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa                   7.30 – 15.30
czwartek                                                 7.30 – 17.30
piątek                                                      7.30 – 13.30
 
Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności: za pomocą internetowych rachunków bankowych na numery kont podanych na stronie internetowej urzędu lub w KASIE za pomocą kart płatniczych.
 
Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz. 256).   
 
UWAGA !
W razie nagłych i ważnych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.
 
Dane   teleadresowe :
Wydział Komunikacji i Transportu:                      wkt@starostwo.gliwice.pl
 - Referat Rejestracji Pojazdów –                             tel. 32 331 55 99 lub
   elektroniczna rezerwacja wizyt:                          83.230.38.68:1234/webakis3
- Referat Praw Jazdy –                                               tel. 32 332 66 03
- Referat Transportu –                                               tel. 32 338 37 13 
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76                                                        wab@starostwo.gliwice.pl
 
Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej
tel. 32 332 66 02         lub    32 332 66 28.

Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID - Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (dla wniosków dotyczących udostępnienia danych osobowych wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl .
Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 331 69 26                           rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl
Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93                                                        brz@starostwo.gliwice.pl
Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23                                                        wf@starostwo.gliwice.pl
Biuro Rozwoju i Informacji
tel. 32 332 66 53                                              promocja@starostwo.gliwice.pl
- Rzecznik Prasowy
tel.: 32 332 66 65                                             biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl
- Referat Informatyki                    
tel. 32 338 37 07                                                        it@starostwo.gliwice.pl
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18                                                        wes@starostwo.gliwice.pl
- Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70                                                        pcop@starostwo.gliwice.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65                                                        wgn@starostwo.gliwice.pl
Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia
tel. 32 338 37 22                                                        wkz@starostwo.gliwice.pl
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16                               wos@starostwo.gliwice.pl
Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11                                                        wok@starostwo.gliwice.pl
Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67                                                        bok@starostwo.gliwice.pl
Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
tel. 32 332 66 10                                                        wif@starostwo.gliwice.pl
- Referat Inwestycji i Funduszy
tel. 32 230 68 64                                                        fundusze@starostwo.gliwice.pl
- Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51                                                        przetargi@starostwo.gliwice.pl
Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07                               wzk@starostwo.gliwice.pl
- Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39                          pczk@starostwo.gliwice.pl
Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86                                                        iod@starostwo.gliwice.pl
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37                                                        pinb.powgliw@op.pl
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16                                              pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

W trosce o Mieszkańców uruchomiona została zdalna pomoc psychologiczna w PCPR. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:
- telefon stacjonarny: (32) 332 66 77             - telefon komórkowy: 514 448 957
- komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.
Facebook