Aktualności

G8 w Gierałtowicach

G8 w Gierałtowicach

25 lutego odbyło się kolejne spotkanie starosty Waldemara Dombka z włodarzami gmin Powiatu Gliwickiego. Tym razem zorganizowane zostało w Gierałtowicach.

Podobne spotkania, potocznie nazywane G8 (z racji tego, że w skład Powiatu Gliwickiego wchodzi 8 gmin), odbywają się cyklicznie, zawsze w innej gminie naszego powiatu. W Gierałtowicach przybyłych na spotkanie samorządowców przywitał wójt tej gminy, Leszek Żogała. Następnie głos zabrał starosta Waldemar Dombek, który przedstawił najważniejsze aktualnie sprawy istotne dla powiatu i naszych gmin. Potem była pełna troski samorządowa dyskusja i wymiana poglądów.

- Podczas spotkania skupiliśmy się na takich sprawach jak ochrona zdrowia, inwestycje drogowe oraz plany powołania związku powiatowo-gminnego Śląska energia – informuje starosta. –  Bardzo dużo uwagi poświęciliśmy także odpowiedniemu przygotowaniu do pozyskiwaniu środków rządowych oraz funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej. To było owocne i potrzebne spotkanie, wytyczające naszym samorządom wspólne kierunki działania na najbliższe miesiące.

 
Facebook