Aktualności

Edukować dla rozwoju

Zbliża się koniec dwuletniego projektu „Edukacja dla rozwoju” - realizowanego przez Powiat Gliwicki, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki realizacji projektu uczniowie liceów ogólnokształcących oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gliwicki mieli możliwość zmniejszania zaległości edukacyjnych i skuteczniejszego przygotowywania się do egzaminów, rozwijania własnych pasji i zdolności, poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności wykraczających poza program szkolny, a także skorzystania ze wsparcia i doradztwa psychologiczno-pedagogicznego oraz dotyczącego wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Od rozpoczęcia projektu do końca grudnia br. zostanie przeprowadzonych w sumie blisko 7850 godz. lekcyjnych w ramach 56 różnych typów zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, doradczych i kółek zainteresowań. Z tej bogatej oferty różnych form wsparcia skorzystało już 515 licealistów z Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie oraz 184 uczniów szkół specjalnych działających w tych dwóch miastach.
Placówki objęte projektem zostały wyposażone m.in. w projektory multimedialne, tablice interaktywne, sprzęt RTV, komputerowy, oświetleniowy nagłaśniający, sportowy i rehabilitacyjny, oprogramowanie np. do diagnozy predyspozycji zawodowych i komunikacji alternatywnej, digestorium niezbędne do prowadzenia doświadczeń chemicznych, a także liczne inne materiały edukacyjne.
Inną formą zachęcania uczniów do udziału w projekcie, było przełamywanie szkolnej rutyny nietypowymi formami zajęć (np. kluby dyskusyjne, zajęcia laboratoryjne i plenerowe, nocne maratony, korzystanie z metod dramy i terapii EEG Biofeedback, hipoterapia i kynoterapia) oraz uzupełnianie ich licznymi wyjazdami edukacyjnymi.
- Ze sprawozdań podsumowujących dotychczas zakończone cykle zajęć wyrównawczych wynika, że 84,71 proc. uczestników tych zajęć zmniejszyło zaległości edukacyjne. Grupy artystyczne działające w ramach kółek zainteresowań z powodzeniem prezentowały swoje dokonania na różnego typu przeglądach i festiwalach, czego przykładem jest ostatni sukces członków kółka teatralnego i recytatorskiego z Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach, którzy za spektakl „Miły kłamczuch” zdobyli wyróżnienie na V Integracyjnym Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Kurtyna w górę” - mówi Joanna Piktas, naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Gliwicach koordynującego realizację projektu.
Efekty działań podejmowanych podczas realizacji projektu będzie można poznać również podczas konferencji, która odbędzie się 13 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.