Aktualności

Edukacja ze środków unijnych

We wrześniu licealiści z Pyskowic i Knurowa oraz uczniowie specjalnych szkół podstawowych i gimnazjalnych, mieszczących się w tych dwóch miastach, po raz ostatni będą mieli okazję zakwalifikowania się do udziału w projekcie „Edukacja dla rozwoju”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projektem tym, prowadzonym przez Powiat Gliwicki w latach 2011-2012, dotychczas objętych zostało 472 uczniów liceów ogólnokształcących oraz 168 – szkół specjalnych. W ostatnich miesiącach realizacji projektu – podobnie jak w poprzednich latach szkolnych – uczniowie będą mogli korzystać z pomocy nauczyciela w nadrabianiu zaległości edukacyjnych, rozwijać swoje zdolności i pasje w ramach licznych kółek zainteresowań, uzyskać fachowe wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologiczno-pedagogicznych oraz otrzymać pomoc przy wyborze najodpowiedniejszej dla nich dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Podczas zajęć wykorzystywane będą liczne pomoce dydaktyczne zakupione ze środków projektu – np. w ostatnich tygodniach do szkół trafiły parawany, pacynki i inne rekwizyty przydatne w pracy kółek teatralnych. Poza zajęciami prowadzonymi na terenie szkół zaplanowano udział w spektaklach teatralnych, warsztaty organizowane w terenie, wizyty studyjne i inne wyjazdy edukacyjne.
Warto podkreślić, że organizowane dotychczas wyjazdy cieszyły się w szkołach wielką popularnością – w pierwszym półroczu 2012 r. uczniowie odwiedzili m.in. Kraków, Wrocław, Góry Stołowe i Góry Świętokrzyskie, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i Instytut Badań Jądrowych w Świerku.
W minionym roku szkolnym najmłodsi uczniowie szkół specjalnych w Knurowie i Pyskowicach korzystali z zajęć organizowanych w ramach innego projektu, współfinansowanego z tego samego źródła, – „Wsparcie na starcie”. Celem projektu było wsparcie indywidualizacji pomocy kierowanej do uczniów klas I-III szkół podstawowych, mających problem z opanowaniem umiejętności matematycznych oraz pisania i czytania, wymagających korygowania wad postawy czy łagodzenia zaburzeń poprzez zajęcia terapeutyczne.