Aktualności

Będą nowe pracownie

Będą nowe pracownie

Powiat Gliwicki pozyskał dofinansowanie na kolejny projekt infrastrukturalny. Tym razem modernizacji poddany zostanie budynek Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

Umożliwi to realizacja projektu „Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole  Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Zaplanowane inwestycje obejmują powstanie i doposażenie dwóch nowych pracowni komputerowych do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor. Ponadto stworzona zostanie nowoczesna serwerownia dla potrzeb IT szkoły i uczniów. Szacunkowa wartość projektu wynosi ponad 772 tys. zł, w tym wartość dofinansowania stanowić ma 542 tys. zł. Zakończenie projektu planowane jest w grudniu br.

– Jestem pewny, że udostępnione w kolejnym roku pracownie zapewnią nowoczesny wymiar kształcenia, a jednocześnie stanowić będą podstawę do ukierunkowania szkoły na kierunki nauczania oparte na nowoczesnych technologiach – mówi wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.

– Już teraz mamy dobrze wyposażone pracownie do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor, a po zakończeniu tego projektu dysponować będziemy najnowocześniejszymi pracowniami logistycznymi w regionie – dodaje Edyta Mierzwa, dyrektor Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. – Będą one służyć do bardzo dobrej praktycznej nauki zawodu, bowiem wyposażone zostaną w oprogramowanie używane obecnie w dużych, nowoczesnych firmach logistycznych. Dzięki temu absolwenci naszej szkoły na pewno znajdą zatrudnienie, bowiem na rynku pracy poszukiwani są pracownicy z takimi kwalifikacjami. Pracownie zapewnią też naszym nauczycielom duży komfort pracy i nauczania. Mam również nadzieję, że uczniowie, którzy w tym roku szkolnym jako pierwsi rozpoczęli w naszym technikum naukę zawodów logistycznych, będą mogli w ciągu kilku najbliższych lat odpowiednio przygotować się do wzięcia udziału w olimpiadach logistycznych.