Aktualności

Aktywna szkolna młodzież

Aktywna szkolna młodzież

Spotkanie Forum Młodzieży Szkolnej Powiatu Gliwickiego odbyło się 10 stycznia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Otworzyła je Ewa Jurczyga z Zarządu Powiatu Gliwickiego. - W nowym roku życzę wszystkiego, co najlepszego, realizacji planów oraz tego, by udało się Wam wspólnie wykonać wiele dobrych rzeczy dla naszej powiatowej społeczności – mówiła, zwracając się do młodzieży i ich opiekunów.

Następnie kierownik Referatu Promocji i Współpracy Partnerskiej w starostwie Magdalena Fiszer-Rębisz przedstawiła młodzieży prezentację przedstawiającą powiat gliwicki – m.in. jego strukturę, charakterystykę. Uczestnicy spotkania poznali również zasady funkcjonowania Rady Powiatu Gliwickiego oraz zwiedzili budynek starostwa.

Spotkanie noworoczne było także okazją do podsumowania działań z ubiegłego roku. Forum Młodzieży Szkolnej Powiatu Gliwickiego w ubiegłym roku wzięło udział w wielu wydarzeniach bądź współpracowało przy ich organizacji. Uczestniczyło m.in. w I Knurowskim Biegu Niepodległości, w międzynarodowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W jej ramach w naszych powiatowych szkołach odbyło się wiele działań – spotkań, prelekcji, zaś w starostwie konferencja poświęcona temu tematowi. Młodzież włączała się także w takie wydarzenia jak: Wigilia, Mikołajki i zbiórki pluszaków dla dzieci.