Aktualności

AKCJA – SEGREGACJA! 2 x WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ

AKCJA – SEGREGACJA! 2 x WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ

Taki tytuł nosiła tegoroczna ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której celem było propagowanie selektywnej zbiórki odpadów. Prawie 2 tony śmieci, 550 uczestników oraz 25 prac plastycznych – to bilans akcji na naszym terenie, gdzie organizowana jest pn. „Sprzątamy Powiat Gliwicki”. Spotkanie podsumowujące jej przebieg odbyło się 5 grudnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Jak poinformował na początku spotkania naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa Mariusz Dyka, Powiat Gliwicki w ogólnopolskie sprzątanie włączył się już po raz dziewiętnasty. Akcja „Sprzątamy Powiat Gliwicki” przeprowadzona została 21 września na terenie Knurowa, Kuźni Nieborowskiej, Pilchowic, Pyskowic i Sośnicowic. Wzięli w niej udział uczniowie powiatowych szkół: Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach – a towarzyszyli im w tym roku uczniowie partnerskiej Szkoły Podstawowej w Opawie, którzy odwiedzili jednostkę w ramach programu Erasmus+ – oraz mieszkańcy domów pomocy społecznej: DPS-u „Ostoja” w Sośnicowicach, DPS-u „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej i DPS-u dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach.

Efekt ich pracy to wysprzątane m.in. tereny wokół wspomnianych placówek, pobocza dróg, parki, place zabaw. W sumie 550 uczestników akcji zebrało 1,940 tony śmieci. Powiat Gliwicki zapewnił im środki konieczne do jej przeprowadzenia, czyli worki na odpady zmieszane i do selektywnego zbierania oraz rękawice, a także odbiór zebranych odpadów. W ich odbiorze wsparli nas: PHU KOMART Sp. z o.o. w Knurowie, Tonsmeier Południe w Pyskowicach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

Sprzątaniu w terenie towarzyszył konkurs plastyczny. Jego uczestnicy – uczniowie oraz podopieczni DPS-ów – mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej, nawiązującej do hasła tegorocznej akcji. Na konkurs nadesłano 25 prac. Zwyciężyła praca, którą wykonali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach: Jagoda Tarnowska, Julia Jędryka, Piotr Zgoda, Weronika Matuszewska, Denis Lisek, Maciej Wanic. Przyznano także wyróżnienia autorom siedmiu prac. Otrzymali je: Damian Szymiczek, Patryk Przegendza, Józef Kocur i Krzysztof Frej z Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Pilchowicach; Katarzyna Frychel, Krystyna Wojnarowska, Kornelia Szmatloch z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach; Ireneusz Kasprzyk, Sebastian Folwaczny, Adam Gloławski z Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej; Małgorzata Kowaliszyn i Patryk Kowaliszyn z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie; Natalia Demucha z Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie; Szymon Dyrbuś, Katarzyna Foit, Mateusz Nowak, Dawid Polok, Zuzanna Woźniak, Dawid Zimnicki z Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie; Aleksandra Sowa, Paulina Jagiełło, Roksana Niemiec, Alicja Kaszuba z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. Laureaci konkursu otrzymali również pamiątkowe statuetki.

5 grudnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach spotkali się zarówno przedstawiciele uczestników akcji sprzątania w terenie, jak i laureaci konkursu plastycznego. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Szkołom i DPS-om wcześniej przekazane zostały drzewka magnolii. To tradycja, że otrzymują je placówki uczestniczące w naszej powiatowej, ekologicznej akcji.

Za udział w akcji i konkursie, za zaangażowanie i troskę o środowisko oraz za świadomość ekologiczną serdecznie podziękował uczestnikom spotkania wicestarosta gliwicki Adam Wojtowicz.
Uczniowie, mieszkańcy DPS-ów oraz ich opiekunowie odebrali gratulacje również od wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Henryka Hibszera oraz Ewy Jurczygi z Zarządu Powiatu.