Aktualności

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Każdego roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja „po DRUGIE” we współpracy z wieloma organizacjami, instytucjami i placówkami bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach już po raz trzeci włączyło się w te działania fundacji.

Razem z Forum Młodzieży Szkolnej Powiatu Gliwickiego oraz powiatowymi szkołami ponadpodstawowymi przez 19 pierwszych dni listopada mówiono o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Budowano świadome postawy wobec przemocy i uczono się jej przeciwdziałać.

Podobnie jak w latach ubiegłych, lokalny finał kampanii odbył się w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. 20 listopada miała miejsce konferencja podsumowująca wszystkie wydarzenia związane z kampanią „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” na terenie powiatu gliwickiego. Uczestnikami konferencji zorganizowanej przez Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach byli przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie oraz Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach – uczniowie oraz reprezentanci grona pedagogicznego.

W trakcie konferencji podsumowano działania podjęte w ramach kampanii w poszczególnych szkołach. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie 13 listopada wzięli udział w spotkaniu z kuratorami wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Gliwicach, od których młodzież dowiedziała się, jakie są prawne konsekwencje stosowania przemocy rówieśniczej. Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie w ramach kampanii przygotował dla swoich uczniów pogadanki na temat przemocy oraz miejsc, w których można szukać pomocy w przypadku bycia świadkiem lub osobą doznającą przemocy, prowadzone przez wychowawców w każdej klasie. Uczniowie obu powyższych szkół 14 listopada wzięli także udział w prelekcji dr Joanny Zabłockiej-Skorek na temat przemocy rówieśniczej w ramach ogólnopolskiego programu KinoSzkoła, połączonej z projekcją filmu Tessy Schram pt. „Mam Dość”. Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach zorganizował pokaz dwóch prezentacji zawierających efekty pomysłowej sesji zdjęciowej przygotowanej przez uczniów szkoły, obrazującej twarze przemocy oraz zawierających hasła na temat przeciwdziałania temu zjawisku.

- W trakcie tegorocznej konferencji szczególną uwagę poświęcono przemocy psychicznej, nierzadko trudnej do zidentyfikowania. Aby spotkanie miało także wymiar praktyczny, zaprosiliśmy uczestników do warsztatowej formy pracy, której efektem było wypracowanie rozwiązań dotyczących sposobów reagowania na przemoc w różnych sytuacjach oraz opracowanie mapy reagowania na przemoc i radzenia sobie z nią. Młodzież podeszła do tematu z zaangażowaniem i dużą pomysłowością. Liczymy na to, że cykliczność organizowanych wydarzeń wpłynie pozytywnie na świadomość problemu wśród młodzieży, a co za tym idzie na zwiększenie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym – podsumowuje psycholog Aleksandra Michnowska z Zespołu Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

.